Books & antique maps, engravings & postcards, old slavistic photographs, collector's printed matter

RARE & OUT-OF-PRINT SLAVISTIC BOOKS, ANTIQUE & COLLECTOR'S BOOKS

Catalogue Biblioteka Klasyków Filozofii

Ateneum. Pismo naukowe i literackie. 1898, tom III, ogólnego zbioru tom XCI
Ateneum. Pismo naukowe i literackie. 1898, tom III, ogólnego zbioru tom XCI


Warszawa 1898
Price: 120.00 zł (41.38 USD, 28.24 EUR)
Dusza czyśćcowa. Wspomnienia o Stanisławie Grochowiaku
Dusza czyśćcowa. Wspomnienia o Stanisławie Grochowiaku


Warszawa 2010
Price: 45.00 zł (15.52 USD, 10.59 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Dylematy wielokulturowości [zbiór tekstów]


Kraków 2004
Price: 49.00 zł (16.90 USD, 11.53 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Dzieje literatur europejskich, t. I, (vol. 1-2)


Warszawa 1979
Price: 59.00 zł (20.34 USD, 13.88 EUR)
Europejskie wizje pisarzy niemieckich w XX wieku [zbiór tekstów]
Europejskie wizje pisarzy niemieckich w XX wieku [zbiór tekstów]


Poznań 2003
Price: 36.00 zł (12.41 USD, 8.47 EUR)
Historia kultury średniowiecznej w Polsce
Historia kultury średniowiecznej w Polsce


Warszawa 1963
Price: 38.00 zł (13.10 USD, 8.94 EUR)
Jan Józef, spotkania i spojrzenia. Książka o Janie Józefie Lipskim
Jan Józef, spotkania i spojrzenia. Książka o Janie Józefie Lipskim


Warszawa 1996
Price: 38.00 zł (13.10 USD, 8.94 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego


Wrocław 1960
Price: 49.00 zł (16.90 USD, 11.53 EUR)
Klasycyzm niemiecki. Życie i twórczość Goethego i Schillera
Klasycyzm niemiecki. Życie i twórczość Goethego i Schillera


Warszawa 1970
Price: 54.00 zł (18.62 USD, 12.71 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Konstruktywizm w badaniach literackich. Antologia


Kraków 2006
Price: 34.00 zł (11.72 USD, 8.00 EUR)
Korespondencja Adama Asnyka oraz materiały do życiorysu i twórczości poety
Korespondencja Adama Asnyka oraz materiały do życiorysu i twórczości poety


Lwów 1938
Price: 65.00 zł (22.41 USD, 15.29 EUR)
Literatura i instytucje w dawnej Polsce [zbiór artykułów]
Literatura i instytucje w dawnej Polsce [zbiór artykułów]


Warszawa 1994
Price: 38.00 zł (13.10 USD, 8.94 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Literatura i kultura polska po "potopie" [zbiór tekstów]


Wrocław 1992
Price: 75.00 zł (25.86 USD, 17.65 EUR)
Literatura i Kultura Popularna VII [zbiór tekstów]
Literatura i Kultura Popularna VII [zbiór tekstów]


Wrocław 1998
Price: 48.00 zł (16.55 USD, 11.29 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Literatura na Świecie 2001, nr 8-9 (361-362) [Berlin]


Warszawa 2001
Price: 36.00 zł (12.41 USD, 8.47 EUR)
Literatura na świecie, 1982, nr 5-6 (130-1) [Vladimir Nabokov]
Literatura na świecie, 1982, nr 5-6 (130-1) [Vladimir Nabokov]


Warszawa 1982
Price: 24.00 zł (8.28 USD, 5.65 EUR)
Literatura na Świecie, nr 10-11, 1999 (339-340) [Paul de Man]
Literatura na Świecie, nr 10-11, 1999 (339-340) [Paul de Man]


Warszawa 2000
Price: 36.00 zł (12.41 USD, 8.47 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Literatura polska. Przewodnik encyklopedyczny, t. I-II


Warszawa 1986
Price: 90.00 zł (31.03 USD, 21.18 EUR)
Literatura polska. Wypisy dla klasy dziesiątej szkoły średniej
Literatura polska. Wypisy dla klasy dziesiątej szkoły średniej


Kijów-Lwów 1940
Price: 85.00 zł (29.31 USD, 20.00 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Literatura rybałtowska XVII wieku. Wybór


Kraków 1950
Price: 39.00 zł (13.45 USD, 9.18 EUR)
Łacińska poezja w dawnej Polsce
Łacińska poezja w dawnej Polsce


Warszawa 1995
Price: 32.00 zł (11.03 USD, 7.53 EUR)
Maski, t. I-II
Maski, t. I-II


Gdańsk 1986
Price: 54.00 zł (18.62 USD, 12.71 EUR)
Melitele. Noworocznik literacki
Melitele. Noworocznik literacki


Kraków [ok. 1901]
Price: 160.00 zł (55.17 USD, 37.65 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Mickiewicziana w zbiorach Tomasza Niewodniczańskiego w Bitburgu, t. I-II


Warszawa 1989-1993
Price: 240.00 zł (82.76 USD, 56.47 EUR)
Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje
Młodopolski świat wyobraźni. Studia i eseje


Kraków 1977
Price: 39.00 zł (13.45 USD, 9.18 EUR)
Nowa krytyka. Antologia [zbiór esejów]
Nowa krytyka. Antologia [zbiór esejów]


Warszawa 1983
Price: 26.00 zł (8.97 USD, 6.12 EUR)
Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne
Nowa proza amerykańska. Szkice krytyczne


Warszawa 1983
Price: 38.00 zł (13.10 USD, 8.94 EUR)
Ocalony na Wschodzie. Z Julianem Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc
Ocalony na Wschodzie. Z Julianem Stryjkowskim rozmawia Piotr Szewc


Montricher 1991
Price: 38.00 zł (13.10 USD, 8.94 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Odkrywanie modernizmu. Przekłady i komentarze


Kraków 1998
Price: 48.00 zł (16.55 USD, 11.29 EUR)
Okrutny talent. Dostojewski we wspomnieniach, krytyce i dokumentach
Okrutny talent. Dostojewski we wspomnieniach, krytyce i dokumentach


Kraków-Wrocław 1984
Price: 65.00 zł (22.41 USD, 15.29 EUR)
Pierwszy utwór Przybyszewskiego
Pierwszy utwór Przybyszewskiego


Kraków 1926
Price: 149.00 zł (51.38 USD, 35.06 EUR)
Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny
Pisarze świata. Słownik encyklopedyczny


Warszawa 1995
Price: 49.00 zł (16.90 USD, 11.53 EUR)
Poetki Młodej Polski
Poetki Młodej Polski


Warszawa 1963
Price: 39.00 zł (13.45 USD, 9.18 EUR)
Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej
Przełom wieków XVI i XVII w literaturze i kulturze polskiej


Wrocław 1984
Price: 42.00 zł (14.48 USD, 9.88 EUR)
Psychologia literatury. Zaproszenie do interpretacji
Psychologia literatury. Zaproszenie do interpretacji


Warszawa 1999
Price: 26.00 zł (8.97 USD, 6.12 EUR)
Rocznik naukowo-literacko-artystyczny (encyklopedyczny) na Rok 1905
Rocznik naukowo-literacko-artystyczny (encyklopedyczny) na Rok 1905


Warszawa 1905
Price: 290.00 zł (100.00 USD, 68.24 EUR)
Rocznik naukowo-literacko-artystyczny (encyklopedyczny) na Rok 1905 [reprint]
Rocznik naukowo-literacko-artystyczny (encyklopedyczny) na Rok 1905 [reprint]


Warszawa 1905
Price: 68.00 zł (23.45 USD, 16.00 EUR)
Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny. Serya II, tom XI (26)
Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny. Serya II, tom XI (26)


Kraków 1898
Price: 260.00 zł (89.66 USD, 61.18 EUR)
Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór
Rzymska krytyka i teoria literatury. Wybór


Wrocław 1983
Price: 48.00 zł (16.55 USD, 11.29 EUR)
Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice
Spotkania z Czechowiczem. Wspomnienia i szkice


Lublin 1971
Price: 48.00 zł (16.55 USD, 11.29 EUR)

| - 1 - | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |