Books & antique maps, engravings & postcards, old slavistic photographs, collector's printed matter

RARE & OUT-OF-PRINT SLAVISTIC BOOKS, ANTIQUE & COLLECTOR'S BOOKS

Catalogue Biblioteka Klasyków Filozofii

Estampes Chinoises Revolutionnaires
Estampes Chinoises Revolutionnaires


Paris 1951
Price: 45.00 zł (15.52 USD, 10.59 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Józef Stalin.


Warszawa 1950
Price: 54.00 zł (18.62 USD, 12.71 EUR)
Kalendarz żołnierza polskiego na r. 1946
Kalendarz żołnierza polskiego na r. 1946


[Warszawa 1946]
Price: 85.00 zł (29.31 USD, 20.00 EUR)
Literatura polska. Wypisy dla klasy dziesiątej szkoły średniej
Literatura polska. Wypisy dla klasy dziesiątej szkoły średniej


Kijów-Lwów 1940
Price: 85.00 zł (29.31 USD, 20.00 EUR)
Oblicza socrealizmu
Oblicza socrealizmu


Warszawa 1987
Price: 140.00 zł (48.28 USD, 32.94 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Recherches Sovietiques. Cahier 3. Cinema


Paris 1956
Price: 45.00 zł (15.52 USD, 10.59 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Ustawa o terenowych organach jednolitej władzy państwowej


Warszawa 1950
Price: 36.00 zł (12.41 USD, 8.47 EUR)
Warszawa dzisiejsza
Warszawa dzisiejsza


Warszawa [1949]
Price: 29.00 zł (10.00 USD, 6.82 EUR)
Warszawa stolica Polski
Warszawa stolica Polski


Warszawa 1949
Price: 1200.00 zł (413.79 USD, 282.35 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Wiersze i pieśni Armii Ludowej


[b.m.] 1945
Price: 39.00 zł (13.45 USD, 9.18 EUR)
Żołnierska rzecz. Zbiór pieśni wojskowych
Żołnierska rzecz. Zbiór pieśni wojskowych


Warszawa 1965
Price: 29.00 zł (10.00 USD, 6.82 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
[broszura propagandowa] Кто такие коммунисты?


Москва 1919
Price: 130.00 zł (44.83 USD, 30.59 EUR)
[pocztówka, ok. 1949 r.] Bronisław Ryszka, walcownik, przodownik pracy huty "POKÓJ"
[pocztówka, ok. 1949 r.] Bronisław Ryszka, walcownik, przodownik pracy huty "POKÓJ"


Warszawa [ok. 1949]
Price: 48.00 zł (16.55 USD, 11.29 EUR)
Czego chcą peperowcy Warszawy?
Czego chcą peperowcy Warszawy?


Warszawa 1947
Price: 58.00 zł (20.00 USD, 13.65 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Dokumenty wrogiej działalności rządu Stanów Zjednoczonych wobec Polski Ludowej


Warszawa 1953
Price: 50.00 zł (17.24 USD, 11.76 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Filozofia materialistyczna epoki Wielkiej Rewolucji Francuskiej


Warszawa 1948
Price: 29.00 zł (10.00 USD, 6.82 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Ilustrowany Kalendarz Spółdzielczy na rok 1948


Warszawa 1948
Price: 40.00 zł (13.79 USD, 9.41 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Józef Stalin. Krótki życiorys


Warszawa 1948
Price: 90.00 zł (31.03 USD, 21.18 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Kobiety radzieckie


Warszawa 1950
Price: 45.00 zł (15.52 USD, 10.59 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Krajowa Narada Oszczędnościowa [zbiór referatów]


Warszawa 1949
Price: 38.00 zł (13.10 USD, 8.94 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Lenin Włodzimierz Iljicz. Krótki zarys życia i działalności


Warszawa 1949
Price: 36.00 zł (12.41 USD, 8.47 EUR)
Lewy Tor. Warszawski miesięcznik społeczno-litercki. Rok V, Nr 1
Lewy Tor. Warszawski miesięcznik społeczno-litercki. Rok V, Nr 1


Warszawa 1947
Price: 36.00 zł (12.41 USD, 8.47 EUR)
Nauczyciel w walce o socjalistyczną przebudowę wsi polskiej
Nauczyciel w walce o socjalistyczną przebudowę wsi polskiej


Warszawa 1954
Price: 29.00 zł (10.00 USD, 6.82 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Notatnik referenta, nr 9: 5 lat władzy ludowej


Warszawa [1949]
Price: 36.00 zł (12.41 USD, 8.47 EUR)
Opowiadania o Feliksie Dzierżyńskim
Opowiadania o Feliksie Dzierżyńskim


Warszawa 1949
Price: 42.00 zł (14.48 USD, 9.88 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Przyczyny ucieczki Mikołajczyka. Zatajony dokument, rewelacyjne zeznania


Poznań 1947
Price: 29.00 zł (10.00 USD, 6.82 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Rola mas ludowych i jednostki w historii


Warszawa 1953
Price: 24.00 zł (8.28 USD, 5.65 EUR)
Sanacja winowajcą klęski wrześniowej
Sanacja winowajcą klęski wrześniowej


Warszawa 1945
Price: 36.00 zł (12.41 USD, 8.47 EUR)
Służba MO, rok VIII (1964), nr 1, 2, 5, 6 [współoprawne]
Służba MO, rok VIII (1964), nr 1, 2, 5, 6 [współoprawne]


Warszawa 1964
Price: 140.00 zł (48.28 USD, 32.94 EUR)
Spartakiada 8-16 wrzesień 1951 [program]
Spartakiada 8-16 wrzesień 1951 [program]


Warszawa 1951
Price: 58.00 zł (20.00 USD, 13.65 EUR)
Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
Statut Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej


Warszawa 1981
Price: 18.00 zł (6.21 USD, 4.24 EUR)
Antykwariat nie posiada fotografii książki
Stronnictwo Demokratyczne. Deklaracja


Lublin 1944
Price: 54.00 zł (18.62 USD, 12.71 EUR)

| - 1 - | 2 | 3 | 4 |