Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

POPPER Karl Raimund
Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie, t. I: Urok Platona, t. II: Wysoka fala proroctw: Hegel, Marks i następstwa.


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Filozofia | Socjologia i Antropologia

Opracowanie

Przekład Halina Krahelska, oprac. Adam Chmielewski

Wydanie

  • Warszawa 2010
  • Wydawnictwo Naukowe PWN
  • ss. 466, 528
  • tekt. lakier., 21 cm.

Seria:

Biblioteka Gazety Wyboczej Wielcy Filozofowie 21, 22

Komentarz

"Społeczeństwo otwarte i jego wrogowie" to wykład filozofii politycznej
Karla Poppera. Tom I jest krytyczną analizą pogladów politycznych Platona- jego wizji "idealnego", autorytarnego i totalitarnego państwa . Tom II zawiera krytykę historycyzmu Hegla i Marksa oraz irracjonalizmu i intelektualnej arogancji wszelkich proroctw historycznych, opartych na domniemanych niewzruszonych prawach historii. Koncepcjom tym autor przeciwstawia ideę społeczeństwa otwartego, gwarantującego wolność jednostki, w szczególności wolność myśli, która umożliwia min. "inżynierię społeczną", tj. stopniowe poprawianie struktur i instytucji życia społecznego, zapobiega natomiast niebezpieczeństwom, jakie niesie wszelka forma niekontrolowanej władzy.

Cena

99zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.