Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

Aktualnie brak na półce

[rękopis, 1902] List Henryka Sienkiewicza

[rękopis, 1902] List Henryka Sienkiewicza

Ilustracje

[rękopis, 1902] List Henryka Sienkiewicza


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Książki i inne obiekty polskie do 1945 r. | Autografy

Wydanie

  • Oblęgorek 1902
  • atrament na papierze, wym. karty 15,5 x 10 cm., niew. zagięcia i zabrudzenia papieru

Komentarz

Odręczny list Henryka Sienkiewicza do nieznanej adresatki.

Treść listu:

"Łaskawa Pani.
Dziękuję bardzo serdecznie za słowa uznania dla mej pracy
i moich idei. Są mi te słowa tem cenniejsze, że pochodzą
od osoby zajmującej tak doniosłe stanowisko w społeczeń-
stwie i tak spełniającej obowiązki polki-obywatelki.
Niech że poczucie tych obowiązków, które Pani wszcze-
pia w młode pokolenie, rozszerza się w kraju
jaknajbardziej, a to rozszerzanie się niech będzie Jej
nagrodą za lata trudów i pracy.
Dziękuję również za wspaniałe okazy kobiecego
gospodarstwa nadesłane do Oblęgorka. Niespo-
dzianka była tem milszą, że świeżo po powro-
cie z Warszawy i widzeniu wystawy opowiadałem
mojej córce o takich nadzwyczajnych gatunkach.
Wielka też jest radość mojej młodej gosposi i
wielka do gospodarowania zachęta.
Załączam słowa szczerej wdzięczności i głębo-
kiego poważania
Henryk Sienkiewicz".

Przepraszamy, aktualnie brak na półceZarezerwuj tę pozycję

Jeżeli książka pojawi się znowu w naszej ofercie, poinforumujemy Cię o tym.

Uwagi:
Data ważności:
Imię i nazwisko:
Telefon:
Adres e-mail: