Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

Ars Auro Prior. Studia Ioanni Białostocki sexagenario dicata

Ars Auro Prior. Studia Ioanni Białostocki sexagenario dicata


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Sztuka polska | Sztuka

Opracowanie

Komitet red. : J. A. Chrościcki, N. Cieślińska, J. Z. Łoziński, J. Michałkowa, M. Porębski, P. SKubiszewski, M. Zlat.

Wydanie

  • Warszawa 1981
  • PWN
  • s. 767, liczne ilustr. w tekście, portret Białostockiego przed s. tyt., papier kredowy
  • pł., BRAK obwol. lakier., niew. otarcia, 29 cm.

Komentarz

Księga pamiątkowa dedykowana prof. Białostockiemu (tom imponujących rozmiarów); zawiera liczne wielojęzyczne artykuły naukowe:

J. Kłębowski, Problem syntezy w historii sztuki. Głos antycypujący dyskusję
R. Haussherr, Arte nulli secundus. Eine Notiz zum Kustlerlob im Mittelalter
J. Pelc, Jana Kochanowskiego: "Ja na farbach malarskich nic sie nie rozumiem"
Fr. Mobius, Buticum als Conus Dei. Zur fruhen Vierung in Centula
T. Mroczko, Pierwotny program cylku Dawida na drzwiach z S. Ambrogio w Mediolanie
A. Cutler, The Third Anointment of David: a Unicm and its Origins in Byzantine Iconography
A. Różycka-Bryzek, Echa tradycji antycznych w bizantyńsko-ruskich malowidłach ściennych Sandomierza i Lublina
M. Skubiszewska, Ambrogio Lorenzetti et Jean de Limbourg: Le motif de la canicule d`ete
B. Wolff-Łozińska, Grupa włoskich pastorałów z kości słoniowej i egzemplarz zachowany w Polsce
T. Dobrzeniecki, Haec porta Domini: iusti intrabunt in eam. Przyczynek do ikonografii Sądu Ostatecznego Hansa Memlinga
Al. Gieysztor, Lassitude du gothique? Reflets des l`iconoclasme hussite en Pologne au XV siecle.
St. Mossakowski, Kiedy powstała tumba króla Władysława Jagiełły?
H. J. Niedhardt, Wanderer, uber dem Nebelmeer und Caru`s Ruhe des Pilgers. Zum Motiv des Gipfelerlebnisses in der Romantik
G. Levitine, Some Observations on the Deluge of Girodet. Ambiguity and Invention
T. St. Jaroszewski, Kilka słów o galerii Kossakowskich
J. Woźniakowski, Bohaterowie naszych czasów. Kilka słów o Fuselim i komiksach przygodowych
E. Grabska, Window-Eros-Glass even
W. Juszczak, Oniryzm mundurowych. Przyczynek do syntaktycznej analizy obrazu
Bibliografia prac J. Białostockiego.

Cena

110zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.