Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

LECIEJEWICZ Lech
Normanowie

Normanowie


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Historia | Średniowiecze | Archeologia

Wydanie

  • Wrocław 1979
  • Ossolineum
  • s. 210, ilustr. w tekście 80, tablic poza tekstem XVI
  • pł., obwol., niezn. otarcia i przybrudzenia obwol., 24 cm.

Seria:

PAN Inst. Historii Kultury Materialnej - Kultura Europy Wczesnośredniowiecznej, red. W. Hensel. Zeszyt 8

Komentarz

Spis treści:

I. Uwagi wstępne
"Najdalsza Thule"
Kraj
Ludzie
Źródła poznania

II. Zmierzch świata rodowo-plemiennego (od końca V do końca VIII wieku)
Schyłek wędrówek ludów
Strefy zasiedlania
Podstawy gospodarcze
Więź społeczna i władza
Materialne warunki bytu
Pogląd na świat

III. W dobie przełomu wczesnofeudalnego (od końca VIII do początku XI wieku)
Ruch wikingów
Początki państw
Dwory władców i chłopów
Wczesne miasta
Postęp materialny
Przełom w widzeniu świata

IV. Normanowie we wczesnośredniowiecznym świecie
Na szlaku zachodnim
Na szlaku wschodnim
Wobec słowiańskich sąsiadów
Próba uogólnienia

Bibliografia, indeksy.

Cena

45zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.