Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

W kręgu kultury ukraińskiej

W kręgu kultury ukraińskiej


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Literaturoznawstwo | Językoznawstwo | Slawistyka

Opracowanie

Pod. red. Walentego Piłata

Wydanie

  • Olsztyn 1995
  • Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej
  • s. 221
  • brosz., 24 cm.

Seria:

Studia i Materiały WSP w Olsztynie, nr 81

Komentarz

Spis kilku wybranych referatów:

E. Przechodzki, Historiozofia Tarasa Szewczenki i polskich romantyków w świetle rosyjskojęzycznej publicystyki Mariana Zdziechowskiego
M. Jackiewicz, Taras Szewczenko i jego twórczość w Wilnie i na Litwie
B. Adamkowicz-Iglińska, Zagubieni w krwawym świecie Ukrainy - Sen srebrny Salomei Juliusza Słowackiego
M. Ankudowicz-Bieńkowska, Obraz Ukrainy w prasie ziem litewsko-ruskich lat międzypowstaniowych XIX wieku
T. Zienkiewicz, Nuta religijna w liryce Bohdana Łepkiego
A. Racki, Ewolucja zmian w świadomości i w języku Ukraińców Warmii i Mazur w latach 1947-1993
Kilka tekstów w języku rosyjskim

Cena

48zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.