Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane Prof. Ludwikowi Bazylowowi w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin [artykuły]


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Historia Polski | Slawistyka | Historia

Wydanie

  • Warszawa 1985
  • PWN
  • s. 470, ilustr. w tekście, portret prof. Bazylowa poza tekstem przed str. tytuł., nieaktualne piecz. i sygnatury bibliot. w tekście
  • ppł. oryg., niew. otarcia brzegów, niew. zaplamienie lica, 25 cm

Komentarz

Zawiera m.in.

Bibliografia prac prof. dra Ludwika Bazylowa

I. Polityka - Dyplomacja - Wojna
L. Jaśkiewicz, Kwestia ustroju politycznego Rosji w I Dumie Państwowej
Z. Kwiecień, Japońskie fascynacje liberałów rosyjskich
M. Tanty, Wojny bałkańskie 1912-1913 r. a sprawa polska
P. Wieczorkiewicz, Stołypin, Polacy i ziemstwa zachodnie
T. Wituch, Italia i Rosja w latach 1908-1917

II. Kultura - Nauka - Myśl społeczna
H. Grala, Chrzestne imię Szwarna Daniłowicza. Ze studiów nad dyplomatyką południoworuską XIII i XIV wieku
I. Ihnatowicz, Studenci polscy na Politechnice Ryskiej przed I wojną światową
G. Kurpisowa, Słowianofile rosyjscy wobec kwestii polskiej
Z. Łukawski, Polscy badacze i odkrywcy w Rosji w drugiej połowie XIX w.
I. Rusinowa, Indianie w polskich relacjach z drugiej połowy XIX w.
W.A. Serczyk, Ukraina w planach i praktyce politycznej rosyjskiego absolutyzmu oświeconego
Z. Sokolewicz, Mongolsko-syberyjskie paralele kulturowe
M. Wawrykowa, Franz von Baader a Rosja

E. Hornowa, Ukraińska Partia Socjalno-Demokratyczna na przełomie XIX i XX w. (1899-1901)

Cena

42zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.