Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

BIRKENMAJER Aleksander
Studia bibliologiczne

Studia bibliologiczne


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Księgoznawstwo, Bibliofilstwo

Opracowanie

Wybór tekstów pod red. H. Więckowskiej i A. Birkenmajer

Wydanie

  • Wrocław 1975
  • Ossolineum
  • s. 536
  • pł., obwol., niew. otarcia obwol., 25 cm.

Komentarz

Zawiera rozprawy:

Esquisse du plan d'un manuel de bibliotheconomie scientifique;

Bibliotekoznawstwo polskie;

Dwie rozprawy księgoznawcze o Psałterzu floriańskim;

Krakowskie wydania tzw. "Philosophia pauperum" Alberta Wielkiego;

W sprawie rejestracji i katalogowania opraw zabytkowych;

Oprawa rękopisu 2470 Biblioteki Jagiellońskiej i inne oprawy tej samej pracowni introligatorskiej;

Introligator polski w Pradze w r. 1400;

Książka Ottona Waldego o szwedzkich zdobyczach bibliotecznych;

Książka rękopiśmienna;

Pecja;

Rodowód krakowskiego plateana;

Korektowe arkusze druków Szwajpolta Fiola;

Nobilitacja Szarffenbergerów;

Kto ilustrował najstarszy druk słowiański, wydany w Lwowie?;

Typograficzny zasób drukarni Akademii Zamojskiej w roku 1617;

Die nachsten Aufgaben bei der Erforschung der Frugeschichte des gepressten Ledereinbandes im christlichen Europa;

Koppe hans: Abraham Jakob Penzels Lebensirrfahrten;

L'etat actuel des biblioteques en Pologne;

Les biblioteques polognaises en 1937-38;

Les biblioteques polognaises entre 1938 et 1947;

Les biblioteques polognaises en 1947-48;

W sprawie Biblioteki Narodowej;

Bilans dziesięcioletniej pracy na polu bibliotekarstwa i bibliografii w Polsce;

Nowoczesne budownictwo biblioteczne;

Projet d'un nouvel edifice pour la Biblioteque de l'Universite de Cracovie.

Indeks nazwisk.

Cena

69zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.