Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

W kręgu socjologii literatury, t. I-II
t. I: Stanowiska, t. II: Zagadnienia. Interpretacje

W kręgu socjologii literatury, t. I-II t. I: Stanowiska, t. II: Zagadnienia. Interpretacje


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Literaturoznawstwo

Opracowanie

Wstęp, wybór, opracowanie Andrzej Mencwel
Wydanie II

Wydanie

  • Warszawa 1980
  • PIW
  • ss. 328, 410
  • brosz., obwol., niew. otarcia obwol., 18 cm.

Seria:

Biblioteka Krytyki Współczesnej

Komentarz

Spis treści:

Tom I:

H. Levin – Literatura jako instytucja

I. Watt – Literatura i społeczeństwo

H.N. Fügen – Drogi socjologii literatury

G. Pospiełow – Literatura i socjologia

L. Lowenthal – Literatura i społeczeństwo

L. Goldmann – Socjologia literatury: stan obecny i zagadnienia metodologiczne

R. Escarpit – Literatura a społeczeństwo

V. Zmegac – Problemy socjologii literatury

W. Benjamin – Autor jako producent


Tom II:

Th. W. Adorno – Liryka a społeczeństwo

R.N. Wilson - Poeta w społeczeństwie amerykańskim

R. Williams – Społeczna historia pisarzy angielskich

L. Lowenthal – Recepcja dzieła Dostojewskiego w Niemczech: 1880-1920

R. Escarpit – Sukces i przetrwanie w literaturze

G. Gaczew – Przyspieszony rozwój literatury

E. Auerbach – La cour et la ville

E. Köhler – Powieści Chretien de Troyes

R. Girard – Od Boskiej Komedii do socjologii powieści

W. Kożynow – Powieści Prevosta jako dojrzały owoc gatunku

A. Hauser – Flaubert i Zola

P. Macherey – Lenin jako krytyk Tołstoja

S.O. Anozie – Przyszłość powieści afrykańskiej

L. Goldmann – Przesłanki socjologii powieści

G. Lukacs – Powieść jako mieszczańska epopeja.

Cena

38zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.