Books & antique maps, engravings & postcards, old slavistic photographs, collector's printed matter

RARE & OUT-OF-PRINT SLAVISTIC BOOKS, ANTIQUE & COLLECTOR'S BOOKS

Mowa posła Antoniego Górskiego, wygłoszona na posiedzeniu Sejmu z dnia 13-go Stycznia 1910 roku


Browse the subcatalogues which contain this item:

Polish books prior to 1945 | Varia | Polish History | Parliamentarism

Edition

  • Kraków 1910
  • Druk. Czas
  • s. 24, zabrudzenie i zagięcie rogów części str., lekkie zażelazienia
  • brosz. oryg., niewielkie naddarcie lica, niewielkie zabrudzenie okł., 19 cm.

Price

24.00 zł