Books & antique maps, engravings & postcards, old slavistic photographs, collector's printed matter

RARE & OUT-OF-PRINT SLAVISTIC BOOKS, ANTIQUE & COLLECTOR'S BOOKS

Abbildungen und Denkmale. Der Kunst des Altertums zu Johann Winckelmann's Samtlichen Werken

Abbildungen und Denkmale. Der Kunst des Altertums zu Johann Winckelmann\

Peek inside

Abbildungen und Denkmale. Der Kunst des Altertums zu Johann Winckelmann
Abbildungen und Denkmale. Der Kunst des Altertums zu Johann Winckelmann
Abbildungen und Denkmale. Der Kunst des Altertums zu Johann Winckelmann


Browse the subcatalogues which contain this item:

German books | Art | Ilustrated books | Antiquity

Edition

  • Donauoschingen 1835
  • J. Velten Verlag
  • s. 56, 76, brak paginacji, ilustr. czarno-białe w tekście [103, 202], portret Winckelmanna na frontopisie, zażółc. papieru, niezn. przybrudz. k. bez szkody dla ilustr., napisy na odwrocie części k. bez szkody dla ilustr., zamalowanie części intymnych poszczególnych postaci
  • ppł. introlig. z zachowaniem oryg. okł., zabrudz., otarcia i ubytki okładziny lica, otarcia i niezn. naddarcia brzegów okł., pęknięcie i naddarcie górnej części grzbietu, 44 x 31 cm.

Comments

Price

1600.00 zł