Books & antique maps, engravings & postcards, old slavistic photographs, collector's printed matter

RARE & OUT-OF-PRINT SLAVISTIC BOOKS, ANTIQUE & COLLECTOR'S BOOKS

MIEROSZOWSKI Stanisław
Kilka słów o heraldyce polskiej [reprint]

Kilka słów o heraldyce polskiej [reprint]


Browse the subcatalogues which contain this item:

| Reprinted Editions

Edition

  • Kraków 1887
  • Nakł. Księg. J. K. Żupańskiego i K. J. Heumanna
  • s. 80, [1], ilustr. po tekście 11, opisów do ilustr. 9, [3]
  • brosz. lakier., 21 cm.

Comments

This copy is a reprint by Wydawnictwa Naukowe w £odzi, no date, c. 1990.

Price

34.00 zł