Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

SZYTTLER Jan
Kucharz dobrze usposobiony, t. I-II. [współoprawne]

Kucharz dobrze usposobiony, t. I-II. [współoprawne]

Ilustracje

Kucharz dobrze usposobiony, t. I-II. [współoprawne]
Kucharz dobrze usposobiony, t. I-II. [współoprawne]
Kucharz dobrze usposobiony, t. I-II. [współoprawne]
Kucharz dobrze usposobiony, t. I-II. [współoprawne]


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Książki i inne obiekty polskie do 1945 r.

Wydanie

  • Wilno 1833
  • Drukarnia Dyecezalna u XX. Missyonarzów
  • ss. 183, [8], 108, [9], dwie rozkładane karty z ilustracjami [25] poza tekstem, niezn. zaplam. poszczególnych s.
  • psk. z epoki, niezn. ubytki okładziny lica i grzbietu, otarcia i niezn. naddarcia brzegów okł., tłoczone napisy na grzbiecie, 18 cm.

Seria:

Wydanie drugie pełnieysze z dadatkiem o truflach

Komentarz

Unikat.


Jesteś zainteresowany tym przedmiotem?
Kontakt: tel. 228267323, +48501631411, [email protected]