Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

Miesięcznik fotograficzny. Pismo ilustrowane, poświęcone sztuce fotograficznej i gałęziom pokrewnym, rocznik XI. i XII., 1930-1931. [nr. 121 - 144]

Miesięcznik fotograficzny. Pismo ilustrowane, poświęcone sztuce fotograficznej i gałęziom pokrewnym, rocznik XI. i XII., 1930-1931. [nr. 121 - 144]


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Książki i inne obiekty polskie do 1945 r. | Czasopisma

Opracowanie

Pod redakcją Józefa Świtkowskiego

Wydanie

  • Lwów 1930-31
  • Barwik & Borzemski; Jan Bujak
  • ss. 188, 192, karty z barwnymi ilustracjami poza tekstem, podniszczenie poszczególnych k., niezn. zażółc. papieru, podkreślenia i notatki długopisem w tekście, podpis własnościowy na wyklejkach i ostatniej s., napisy ołówkiem na k. przedtyt., niezn. obluzowanie bloku
  • ppł. introlig., niezn. naddarcie lica, niezn. otarcia brzegów okł., 26 cm.

Komentarz

Spis treści, m. in.:

A. Brodowicz - O przypadkowości
L. Brzozowski - Kamera Leica w praktyce
T. Cyprian - Fotografowanie kwiatów
M. Dederko - Krytyka a moderniści
E. Sokołowski - Negatyw i jego otrzymywanie
E. Sokołowski - Zdjęcia ruchu
J. Świtkowski - Błony cięte kodakowski
J. Świtkowski - Fotomontaż
J. Świtkowski - Na czem przetłok polega
A. Wieczorek - Na granicy sztuki i spekulacji.

Cena

850zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.