Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

Sprawozdania nr 96 za 1978 r.
Wydział nauk o sztuce [skrypt]

Sprawozdania nr 96 za 1978 r.Wydział nauk o sztuce [skrypt]


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Sztuka | Architektura | Historia Polski | Silesiana

Wydanie

  • Poznań 1979
  • Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk
  • s. 79, ilustr. w tekście 11
  • brosz., 24 cm.

Komentarz

Główne zagadnienia i wybrane rozdziały:

Studia nad średniowiecznymi rękopisami iluminowanymi

Iwona Błaszczyk, Ilustracje średniowiecznych kalendarzy Ziem Polskich (ikonografia przedstawień)
Anna Ziołek, Iluminowane rękopisy muzyczne jako źródło badań nad kulturą plastyczną i muzyczną od XIII do XV wieku na Śląsku

Materiały konferencji naukowej "Rezydencja w Polsce w XVI wieku" - Poznań 23 listopada 1978 r.

Jerzy Topolski, Ekonomiczne podstawy przemian w kulturze materialnej szlachty polskiej w XVI wieku
Adam Miłobędzki, Tradycja średniowiecza w polskiej rezydencji nowożytnej
Andrzej Wyczański, Uwagi o drewnianym dworze szlacheckim w XVI wieku
Leszek Kajzer, Z badań nad budownictwem rezydencjalno-obronnym ziemi łęczyckiej i sieradzkiej w XVI wieku

Varia

Zofia Ostrowska-Kębłowska, Architektura i budownictwo w Poznaniu w latach 1780-1880
Konstanty Kalinowski, Związki artystyczne Polski i Śląska w XVIII wieku

Cena

48zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.