Books & antique maps, engravings & postcards, old slavistic photographs, collector's printed matter

RARE & OUT-OF-PRINT SLAVISTIC BOOKS, ANTIQUE & COLLECTOR'S BOOKS

JACKIEWICZ Aleksander
Gwiazdozbiór [autograf !]

Gwiazdozbiór [autograf !]

Peek inside

Gwiazdozbiór [autograf !]


Browse the subcatalogues which contain this item:

Autographs | Film

Edition

  • Warszawa 1983
  • Wydawnictwa Radia i telewizji
  • s. 248, czarno-białe ilustr. po tekście, na k. przedtyt. dedykacja autorska: "Helence i Stefanowi do poduszki, Aleksander, W-wa, 28. VI. 83".
  • brosz., otarcia lica, załamanie grzbietu, 20 cm.

Price

120.00 zł