Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

PASCHOUD Francois
Cino etudes sur Zosime [autograf]

Cino etudes sur Zosime [autograf]


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Antyczna Historia i Kultura, Starożytność, Archeologia | Autografy

Wydanie

  • Paris 1975
  • Societe d'Edition 'Les Belles Lettres'
  • s. VI, 232, autograf na str. tytuł., podpis własnościowy na str. przedtytuł., nieliczne podkreślenia ołówkiem w tekście
  • brosz., niew. otarcia i zabrudzenia okł., 19 cm.

Seria:

Collection d'Etudes Anciennes

Komentarz

Zosimos z Gazy (pierwsza połowa V w. n.e.) - historyk grecki, autor zachowanej w znacznej części historii cesarstwa rzymskiego "Neá historia" w 6 księgach, obejmującej okres od panowania Oktawiana Augusta (I w. p.n.e.) do zdobycia Rzymu przez Wizygotów w 410 r. Poganin, przeciwnik chrześcijaństwa, przyczyny upadku cesarstwa rzymskiego upatrywał w odwróceniu się od dawnej religii (wychwalał w swoim dziele cesarza Juliana Apostatę). Wiele uwagi poświęcił stosunkom cesarstwa z ludami barbarzyńskimi, stąd - pośrednio - jego dzieło jest źródłem dla badaczy dziejów Europy Wschodniej i Środkowej.

Cena

240zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.