Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie 28-go listopada do 4-go grudnia 1930 r., t. I-II

Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie 28-go listopada do 4-go grudnia 1930 r., t. I-II

Ilustracje

Pamiętnik V Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Warszawie 28-go listopada do 4-go grudnia 1930 r., t. I-II


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Książki i inne obiekty polskie do 1945 r. | Historia Polski | Historia

Opracowanie

Pod red. generalnego Sekretarza Zjazdu Kazimierza Tyszkowskiego

Wydanie

  • Lwów 1930-1931
  • Nakładem Polskiego Towarzystwa Historycznego
  • ss. XIV, 765, XVIII, 410
  • pł. introlig., złocone napisy na grzb., niezn. przetarcia krawędzi opr., 23 cm.

Komentarz

Tom I - Referaty, m.in.:

Sekcja I - Historja powszechna:

Jan Rutkowski - Kapitalizm agrarny w Europie w czasach nowożytnych;

Tadeusz Zieliński - Źródła greckie Objawienia św. Jana;

Zdzisław Zmigryder-Konopka - Geneza i istota rzymskiej tribus;


Sekcja II - Dzieje Dawnej Rzeczypospolitej:

Majer Bałaban - Zadania i potrzeby historjografji żydów w Polsce;

Kazimierz Dobrowolski - Migracje wołoskie na ziemiach polskich;

Oskar Halecki - Witold;

Henryk Paszkiewicz - Litwa przed Mendogiem;

Wacław Sobieski - Za kim opowiedziały się Prusy Królewskie w r. 1655;


Sekcja III - Dzieje Polski Porozbiorowej:

Józef Feldman - Sprawa polska 1864-1894;

Marjan Kukiel - Zagadnienie niepodległości w latach 1795-1815;

Henryk Wereszycki - Udział Galicji w powstaniu styczniowem;

Andrzej Wojtkowski - Stosunek Prus i Niemiec do polskiego ruchu niepodległościowego;


Sekcja IV - Nauczanie Historji:

Franciszek Bujak - O nauczaniu historji zwłaszcza w szkołach zawodowych;

Ewa Maleczyńska - O roli książki historycznej w pracy szkoły średniej;

Hanna Pohoska - Stan nauczania historji zagranicą;


Tom II - Protokoły.

Dodatki (m.in. Wykaz uczestników Zjazdu, Indeks autorów i mówców w obu tomach Pamiętnika Zjazdu;

Spis treści w języku polskim i francuskim.

Cena

320zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.