Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

STRASZEWICZ Giuseppe
I Polacchi della Rivoluzione del 29 Novembre 1830 ossia ritratti dei personaggi che hanno figurato nell’ultima guerra dell’indipendenza Polacca col facsimile della loro firma. […] Accompagnati da una biografia per ogni ritratto per… Prima edizione italiana., Vol. I-II

I Polacchi della Rivoluzione del 29 Novembre 1830 ossia ritratti dei personaggi che hanno figurato nell’ultima guerra dell’indipendenza Polacca col facsimile della loro firma. […] Accompagnati da una biografia per ogni ritratto per… Prima edizione italiana., Vol. I-II

Ilustracje

I Polacchi della Rivoluzione del 29 Novembre 1830 ossia ritratti dei personaggi che hanno figurato nell’ultima guerra dell’indipendenza Polacca col facsimile della loro firma. […] Accompagnati da una biografia per ogni ritratto per… Prima edizione italiana., Vol. I-II
I Polacchi della Rivoluzione del 29 Novembre 1830 ossia ritratti dei personaggi che hanno figurato nell’ultima guerra dell’indipendenza Polacca col facsimile della loro firma. […] Accompagnati da una biografia per ogni ritratto per… Prima edizione italiana., Vol. I-II
I Polacchi della Rivoluzione del 29 Novembre 1830 ossia ritratti dei personaggi che hanno figurato nell’ultima guerra dell’indipendenza Polacca col facsimile della loro firma. […] Accompagnati da una biografia per ogni ritratto per… Prima edizione italiana., Vol. I-II
I Polacchi della Rivoluzione del 29 Novembre 1830 ossia ritratti dei personaggi che hanno figurato nell’ultima guerra dell’indipendenza Polacca col facsimile della loro firma. […] Accompagnati da una biografia per ogni ritratto per… Prima edizione italiana., Vol. I-II
I Polacchi della Rivoluzione del 29 Novembre 1830 ossia ritratti dei personaggi che hanno figurato nell’ultima guerra dell’indipendenza Polacca col facsimile della loro firma. […] Accompagnati da una biografia per ogni ritratto per… Prima edizione italiana., Vol. I-II


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Książki obce i inne obiekty do 1945 r. | Historia Polski | Powstanie Listopadowe | Książki z grafiką | Polish history, art, literature etc .in foreign languages

Wydanie

  • Capolago 1833-1834
  • Tipografia e Libreria Elvetica
  • ss. [5], 546, [5], 387, k. tablic 95 poza tekstem, zażółc. i zawilgoc. s. bez szkody dla tekstu
  • psk. z epoki, otarcia opr., niew. ubytki okładziny pap., bloki nieco poluzowane, 23 cm.

Komentarz

Włoska edycja największego dzieła Józefa Straszewicza (1801-1838) – ziemianina, działacza politycznego, historyka powstania listopadowego, wydawcy, który poświęcił całe swoje życie na wygnaniu propagowaniu spraw polskich (przyczynił się m. in. do rozsławienia imienia Emilii Plater, publikując trzykrotnie jej biografię). Tomy zawierą łącznie 95 litografii portretowych oraz krótkie życiorysy ponad 100 uczestników powstania listopadowego (m.in. Ludwik Pac, Tomasz Zan, Józef Sowiński, Roman Sołtyk, Józef Chłopicki, Józef Dwernicki, Henryk Dembiński, Józef Bem, Józef Zaliwski, Wincenty Tyszkiewicz, Piotr Wysocki, Ignacy Ledóchowski, Emilia Sczaniecka, Dezydery Chłapowski, Joachim Lelewel, Jan Skrzynecki, Ludwik Kicki, Emilia Plater, Adam Jerzy Czartoryski).
Lit.: A. Banach, Polska książka ilustrowana 1800-1900, poz. 220.


Jesteś zainteresowany tym przedmiotem?
Kontakt: tel. 228267323, +48501631411, [email protected]