Books & antique maps, engravings & postcards, old slavistic photographs, collector's printed matter

RARE & OUT-OF-PRINT SLAVISTIC BOOKS, ANTIQUE & COLLECTOR'S BOOKS

MOSSAKOWSKI Stanisław
Sztuka jako świadectwo czasu. Studia z pogranicza historii sztuki i historii idei [dedykacja od autora]


Browse the subcatalogues which contain this item:

Old Polish Literature | Philosophy | Art | Autographs

Edition

  • Warszawa 1980
  • Arkady
  • s. 234 [1], ilustr. w tekście 153, dedykacja od autora dla prof. Andrzeja Ryszkiewicza (jego piecz. własnośc. na s. tyt.)
  • pł., obwol. lakier., niezn. otarcia obwol., 25 cm.

Series

Sztuka Jako Świadectwo Czasu

Price

160.00 zł