Books & antique maps, engravings & postcards, old slavistic photographs, collector's printed matter

RARE & OUT-OF-PRINT SLAVISTIC BOOKS, ANTIQUE & COLLECTOR'S BOOKS

CICHOWICZ Stanisław
Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza. [dedykacja od autora]

Filozof i istnienie. U podstaw teodycei G. W. Leibniza. [dedykacja od autora]

Peek inside

Filozof i istnienie. U podstaw teodycei  G. W. Leibniza.  [dedykacja od autora]


Browse the subcatalogues which contain this item:

Philosophy | Autographs

Edition

  • Warszawa 1970
  • PWN
  • s. 268, dedykacja od autora na s. przedtyt.
  • brosz.-otarcia brzegów okładki, 20 cm.

Price

240.00 zł