Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

Album [sztambuch pamiątkowy Dembowskich, ok. 1860]

Album [sztambuch pamiątkowy Dembowskich, ok. 1860]

Ilustracje

Album [sztambuch pamiątkowy Dembowskich, ok. 1860]
Album [sztambuch pamiątkowy Dembowskich, ok. 1860]


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Książki i inne obiekty polskie do 1945 r. | Książki z grafiką

Wydanie

  • k. ok. 40, na części rękopiśmienne wpisy piórem w jęz. polskim i francuskim, na kilku wklejone ilustr. z epoki, 1 rys. piórkiem
  • pł. z epoki, złoc. napis "Album" na licu, otarcia i naddarcia brzegów opr., blok luzem, 15 x 23 cm.

Komentarz

Wklejony rysunek z odręcznym opisem: Robota lat dziecinnych ś.p. brata mego Henryka Dembowskiego.


Jesteś zainteresowany tym przedmiotem?
Kontakt: tel. 228267323, +48501631411, [email protected]