0,00 zł

LECIEJEWICZ Lech

Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej

79,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Wrocław 2000

Wyd. Fundacja Na Rzecz Nauki Polskiej

s. 491, [12], czarno-białe ilustr. w tekście [64]

tekt. lakier., 21 cm.

SERIA


Monografie FNP

KOMENTARZ


Autor przedstawia proces narodzin średniowiecznej cywilizacji europejskiej w ujęciu antropologiczno - kulturowym, z uwzględnieniem całej historycznej złożoności tego zjawiska. Zwraca uwagę na przemiany w sposobie widzenia świata przez miejscowe społeczeństwa, przejawiające się zarówno na poziomie materialnych warunków bytu codziennego, norm współżycia społecznego, jak też wartości duchowych: religijnych, moralnych, intelektualnych, estetycznych. Ujmuje zatem w wielu aspektach proces kształtowania się wzorów życia, które legły u podstaw wspólnoty kulturowej mieszkańców Europy. Książka obejmuje historyczny okres od V do XI wieku n.e., począwszy od najdawniejszych korzeni cywilizacji europejskiej, załamania się świata antycznego i etnogeografii europejskiego barbaricum w początku średniowiecza. Autor zajmuje się także zagadnieniem przełamywania kryzysu i tworzenia się we wczesnym średniowieczu zarysów cywilizacji chrześcijańskiej w jej łacińskiej i bizantyńskiej odmianie. Ukazuje również znaczenie społeczeństw Europy Środkowej, Wschodniej i Północnej w tworzeniu się nowej cywilizacji.
Tom opatrzony indeksem osób.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk