0,00 zł

[rycina, 1800-1873] Thaddeus Kosciuszko [Tadeusz Kościuszko]OPIS


[rycina, 1800-1873] Thaddeus Kosciuszko [Tadeusz Kościuszko]

ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


1873

miedzioryt z akwafortą [?], odcisk płyty 38 x 42 cm., karta 44,5 x 63 cm.

passepartout 55 x 72 cm.

KOMENTARZ


Portret Kościuszki, leżącego na kanapie, z lewą ręką spoczywającą na oparciu, zwrócony w prawo. Nad kompozycją napis: HANC TABULAM IN BIBLIOTHECA POLONICA PARISIIS COLLOCANDAM FREDERICUS PIGOU SOCIETATIS LITTERARUM POLONICAE SOCIUS LONDINI D.D. ANNO M.DCCC LV.
Sygnow.: London 1800 [l.d.], Imp. Beillet. Q. de la Tournelle, 35 Paris [p.d.].
Pod kompozycją tekst:
Engraved by Wiliam Sharp from a Model in Wax done, from the life by C.[atherine] Andras.
Towarzystwo Przyjaciół sztuk pięknych w Krakowie Członkom swoim za rok 1873.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk