0,00 zł

DOKTÓR Jan

Śladami mesjasza-apostaty. Żydowskie ruchy mesjańskie w XVII i XVIII wieku a problem konwersji

Aktualnie brak na półce


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Red. H. Samsonowicz, J. Sławiński, L. Szczucki

WYDANIE


Wrocław 1998

Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej

s. 271, [3]

tekt. lakier., niew. otarcia opr., 21 cm.

SERIA


Monografie FNP - seria humanistyczna

KOMENTARZ


Książka przedstawia dzieje jednego z dwu nurtów sabbataizmu - największego żydowskiego ruchu mesjańskiego, zapoczątkowanego w połowie XVII w. przez smyrneńskiego kabalistę Sabbataja Cwi, który ogłosił się mesjaszem. Ruch sabbataizmu wcielił w życie - w dosłownym znaczeniu - ideę naśladowania mesjasza, gdy jego przywódca, zmuszony w 1666 r. do przejścia na islam, nie tylko nie zrezygnował z mesjańskich roszczeń, ale przedstawił swoją konwersję jako zbawczą misję i wezwał wszystkich wiernych, by poszli jego śladem. Imperatyw naśladowania mesjasza-apostaty stał się wielkim problemem teologicznym i moralnym. Porzucenie religii przodków dla wierzących Żydów musiało być decyzją dramatyczną. Niemniej "drogą króla mesjasza" - bo tak nazywali zmianę religii sabbatajczycy - zdecydowały się iść tysiące osób. Założyli oni sektę mesjańskich konwertytów, istniejącą do dzisiaj. Z podobnymi wezwaniami wychodzili następcy Sabbataja Cwi, którzy próbowali dokończyć mesjańskie dzieło - albo nakłaniając do konwersji nowe rzesze Żydów, albo prowadząc ich drogą zbawczej konwersji ku następnej religii - chrześcijaństwu. Po śmierci Sabbataja Cwi ruch zszedł do podziemia, a jego wyznawcy wypracowali wiele skutecznych technik ukrywania swoich poglądów i maskowania się, co znacznie utrudnia dziś prowadzenie badań, a zwłaszcza korzystanie ze źródeł. W XVIII wieku mesjańska doktryna przyjęła postać skrajnie antynomijną i synkretyczną. "Nowa religia końca", jak ją nazywano, nakazywała mesjanistom łączenie duchowego jądra trzech religii: judaizmu, islamu i chrześcijaństwa. Jej wyznawcą był między innymi ostatni przywódca mesjańskiego ruchu, Jakub Frank, który najpierw przeszedł na islam, a dwa lata później - w 1759 roku -wraz z dwoma tysiącami stronników, głównie z Podola, na katolicyzm.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk