0,00 zł

LENGAUER Włodzimierz

Starożytna Grecja okresu archaicznego i klasycznegoZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1999

Wyd. DiG

s. 242, ilustr. w tekście, zaznaczenia markerem w tekście

tekt. lakier., 24 cm.

KOMENTARZ


Nowoczesna synteza historii ziem greckich od czasów tzw. Wieków Ciemnych po podbój Grecji przez Macedonię (IV w pne). Autor przedstawia najnowsze wyniki badań z tego zakresu.

Spis treści:
Wieki ciemne
Mieszkańcy Grecji w początkach okresu archaicznego
Początki polis
Grecy i Fenicjanie w basenie Morza Śródziemnego
Świat poleis w VII-VI wieku
Początek wielkich potęg. Ateny w okresie archaicznym
Archaiczna Sparta
Grecy na Zachodzie
Wojny z Persją
Ateny po wojnach perskich
Układ sił w świecie greckim w połowie V wieku p.n.e.
Wojna peloponeska
Kultura V wieku
Ateny po klęsce
Grecy wobec hegemonii Sparty
Teby, Ateny i Sparta - walka o hegemonię
Sycylia i basen Morza Czarnego
Macedonia i Grecy.

Nakład 600 egz.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk