Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na politykę prywatności i wykorzystanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Rozumiem

Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

DUBNOW Szymon
Historia Żydów

Historia Żydów

Ilustracje

Historia Żydów


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Książki i inne obiekty polskie do 1945 r. | Judaica | Religioznawstwo | Historia

Opracowanie

Przekł. Zofia Erlichowa i Cecylia Słapkowska

Wydanie

  • Kraków 1939
  • Nakład dra Szymona Seidena
  • s. 289, [2], pieczątka własnościowa na str. 5
  • pł. oryg., złocone napisy na licu i grzbiecie, otarcia i niew. zabrudzenia opr., 24 cm.

Komentarz

Zawiera rozdziały:

Wstęp

Część I: Okres wschodni. Żydzi od początku istnienia do czasu zburzenia większych ośrodków żydowskich w Palestynie i Babilonii

I. Praojcowie Izraela w Kanaan
II. Niewola egipska i wyzwolenie
III. Mojżesz i wędrówki po pustyni
IV. Jak kraina Kanaan stała się krajem Izraela
V. Saul, pierwszy król izraelski
VI. Król Dawid w Jerozolimie
VII. Król Salomon. Budowa Świątyni
VIII. Państwo Izraelskie
IX. Państwo Judzkie przed pierwszym zburzeniem
X. Jak żyli Żydzi w dawnych czasach
XI. Jak wyobrażał sobie lud żydowski Boga, świat i historię
XII. Niewola Babilońska
XIII. Judea pod panowaniem Persów
XIV. Rządy kapłanów. Biblia
XV. Panowanie Greków. Ptolemeusze
XVI. Judea pod panowaniem Seleucydów
XVII. Wolna Judea pod rządami Makabeuszów
XVIII. Judea pod panowaniem Rzymian. Król Herodes
XIX. Prokuratorzy, wojna narodowa i drugie zburzenie Jerozolimy
XX. Życie umysłowe Żydów w kraju ojczystym i na obczyźnie
XXI. Synedrion w Jabne. Powstanie Bar-Kochby
XXII. Patriarchowie i akademie w Palestynie. Państwo Chrześcijańskie
XXIII. Centrum żydowskie w Babilonii. Talmud
XXIV. Życie żydowskie w Palestynie i Babilonii w okresie Talmudu
XXV. Koniec panowania rzymsko-perskiego. Początek rządów Arabów
XXVI. Arabski kalifat i gaoni. Koniec epoki zachodniej

Część I: Okres zachodni. Żydzi w Europie w wiekach średnich, w czasach nowożytnych i najnowszych

XXVII. Pierwsze osiedla żydowskie w Europie
XXVIII. Żydzi w okresie panowania Karola Wielkiego i jego następców (wiek VIII-X)
XXIX. "Złoty wiek" arabskiej Hiszpanii
XXX. Wyprawy krzyżowe i ich oddziaływanie na położenie Żydów w Europie środkowej
XXXI. Żydzi we Francji i Anglii do czasu ich wygnania
XXXII. Żydzi w chrześcijańskiej Hiszpanii. Walki ideowe (wiek XIII i XIV)
XXXIII. Okres prześladowań w Hiszpanii. Wygnanie
XXXIV. Prześladowania Żydów w Niemczech do końca średniowiecza
XXXV. Pierwsze gminy żydowskie w Polsce
XXXVI. Życie i obyczaje Żydów w średnich wiekach
XXXVII. Żydzi sefardyjscy w Turcji i innych krajach
XXXVIII. Sabataj Cwi, a ruch mesjanistyczny
XXXIX. Wielki ośrodek żydowski w Polsce w okresie rozkwitu (do połowy XVII stulecia)
XL. Ciężkie czasy w Polsce (wiek XVIII)
XLI. Niemcy od czasu reformacji do końca XVIII wieku
XLII. Rewolucja francuska i pierwszy akt emancypacji
XLIII. Walka o równouprawnienie i druga emancypacja
XLIV. Wielkie centrum żydowskie w Rosji
XLV. Antysemityzm w Europie zachodniej i pogromy w Rosji
XLVI. Masowa emigracja. Ameryka i Palestyna
XLVII. Ruch narodowy
XLVIII. Wojna światowa, rewolucja rosyjska i wojna domowa
XLIX. Żydostwo po wojnie światowej.

Cena

360zł

Jak zamówić

Aktualnie zamówienia można składać tylko telefonicznie: +48 22 826 7323 lub przez email: [email protected]


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.