0,00 zł

Antykwariat - co warto wiedzieć

Czym jest antykwariat?
Antykwariat to sklep lub przedsiębiorstwo zajmujące się zbieraniem, kupowaniem i sprzedawaniem starych lub rzadkich książek, map, rękopisów, grafik, płyt, fotografii oraz innych przedmiotów kolekcjonerskich. Często posiadają one wartość historyczną lub artystyczną.

Jakie jest pochodzenie słowa antykwariat?
Słowo "antykwariat" pochodzi z języka łacińskiego i składa się z dwóch członów: "antiquus" (stary) oraz "arius" (handlarz). Oznacza to, że antykwariat to miejsce, w którym handluje się antykami lub przedmiotami o wartości historycznej.

Kiedy pojawiły się pierwsze antykwariaty?
Pierwsze antykwariaty pojawiły się we Florencji na początku XV wieku i rozkwitły w XVI i XVII wieku we Włoszech i Holandii oraz w XVIII wieku we Francji i Anglii W tym czasie zaczynały powstawać pierwsze biblioteki i kolekcje rękopisów, które zaczynały być poszukiwane przez naukowców, historyków i miłośników sztuki. Wraz z rozwojem druku i powstaniem książek, kolekcjonerzy zaczęli poszukiwać rzadkich egzemplarzy i antykwariaty stały się miejscem ich zakupu.

A jaka jest historia antykwariatów w Polsce?
Historia antykwariatów w Polsce jest dość długa i sięga co najmniej XVI wieku. Wówczas to powstawały pierwsze biblioteki królewskie i szlacheckie, które zaczynały gromadzić rękopisy, książki i mapy. W XVIII wieku, wraz z rozwojem oświaty i kultury, pojawiało się coraz więcej bibliotek i kolekcji prywatnych, co zwiększało zapotrzebowanie na rzadkie i stare książki. W XIX wieku powstały pierwsze antykwariaty w Warszawie i Krakowie, a w XX wieku rozwinął się rynek antykwaryczny, zarówno w miastach jak i na prowincji. Aktualnie w Polsce jednym z głownych antykwariatów jest Antykwariat Atticus.

Czy antykwariaty z książkami mają jeszcze przed sobą przyszłość w dobie dygitalizacji?
Antykwariaty z książkami mogą mieć przed sobą przyszłość, choć rynek ten jest obecnie zmieniający się i trudno przewidzieć jego przyszłość.

Digitalizacja i rozwój technologii cyfrowych z pewnością wpłynęły na spadek zainteresowania tradycyjnymi książkami, jednak niektórzy kolekcjonerzy i miłośnicy książek nadal cenią sobie rzadkie i unikatowe egzemplarze, które trudno znaleźć w formie cyfrowej. Antykwariaty z książkami zazwyczaj oferują rzadkie i unikatowe pozycje, których nie znajdziemy w księgarniach ani na platformach cyfrowych, dlatego mogą one mieć przed sobą przyszłość, jeśli będą skutecznie dostosowywać swoją ofertę do potrzeb rynku i klientów.

Jakiego typu przedmioty i książki w antykwariatach mają największą wartość?
W antykwariatach największą wartość mają przedmioty i książki, które są rzadkie, unikatowe, związane z historią lub sztuką oraz posiadające wartość sentymentalną.

Przykłady takich przedmiotów to:

 • rękopisy, autografy i dokumenty związane z ważnymi postaciami historycznymi lub artystami
 • pierwsze edycje książek, czyli pierwodruki, które są ważnymi dziełami literackimi lub mają historyczne znaczenie
 • książki ilustrowane przez znanych artystów lub wydane w wyjątkowych oprawach lub wtórnie w takie oprawy wyposażone
 • dawne mapy i atlasy związane z historią geografii lub nauk przyrodniczych
 • grafika artystyczna uznanych twórców, ryciny, szczególnie związane z ważnymi wydarzeniami lub artystami

Wartość takich przedmiotów jest trudna do określenia, ponieważ zależy ona od wielu czynników, takich jak rzadkość, stan zachowania, historia i zainteresowanie rynku.

Na co zwrócić uwagę kupując w antykwariacie?
Kupując w antykwariacie, warto zwrócić uwagę na kilka ważnych czynników, które mogą mieć wpływ na wartość i stan przedmiotu:

 1. Stan zachowania: Sprawdź czy książka jest zniszczona, czy ma braki stron czy jest zapisana. Zwróć uwagę na okładkę, grzbiet i kartki.
 2. Rzadkość: Sprawdź czy książka jest pierwszą edycją, czy jest to unikatowa pozycja, która jest trudna do znalezienia.
 3. Data wydania: Data pierwszego wydania jest ważna, ponieważ książki z pierwszych edycji są zwykle bardziej poszukiwane.
 4. Autor i treść: Sprawdź czy książka ma historyczne lub artystyczne znaczenie, czy jest to dzieło ważnego autora lub związane z ważnymi wydarzeniami.
 5. Cena: Porównaj cenę w antykwariacie z cenami innych książek tego same autora
 6. Oprawa: Sprawdź czy książka jest w oryginalnej oprawie, czy jest to specjalna edycja z dodatkowymi ilustracjami lub specjalnie zdobiona
 7. Pieczęcie i oznaczenia: Sprawdź czy książka ma pieczątki biblioteki, oznaczenia własności czy dedykacje, które mogą mieć znaczenie historyczne lub sentymentalne.
 8. Wartość inwestycyjna: Kupując książki z myślą o ich przyszłej wartości, warto sprawdzić czy książka ma potencjał inwestycyjny, czy jest poszukiwana przez kolekcjonerów i czy jej cena na rynku jest rosnąca. Należy pamiętać, że wartość inwestycyjna książki jest trudna do przewidzenia i zależy od wielu czynników, takich jak trend na rynku, popularność autora czy historia konkretnej pozycji.

Co stało się z większością starych książek w Polsce
W trakcie różnych wydarzeń historycznych w Polsce, wiele starych książek zostało zniszczonych lub skradzionych. W czasie II wojny światowej, wiele bibliotek i księgozbiorów zostało zniszczonych lub skonfiskowanych przez okupantów niemieckich i sowieckich. Wiele książek zostało również zniszczonych w trakcie walk i bombardowań. W czasie powojennym, wiele książek zostało skonfiskowanych przez władze komunistyczne lub zniszczonych w trakcie czystek ideologicznych. Wiele bibliotek i archiwów zostało również zamkniętych lub przekształconych na inne cele.

W ostatnich dziesięcioleciach, wiele starych książek zostało skradzionych z bibliotek i antykwariatów. Wiele z nich jest sprzedawane na czarnym rynku lub trafia do zagranicznych kolekcji.

Należy pamiętać, że zniszczenie lub kradzież starych książek jest nie tylko stratą materialną, ale również historyczną i kulturalną. Te książki są ważnym źródłem informacji o przeszłości, a ich utrata oznacza utratę cennej wiedzy i dziedzictwa kulturowego. W Polsce i na świecie, istnieją różne organizacje i projekty, które zajmują się ochroną i digitalizacją starych książek, aby zapewnić ich trwałość i dostępność dla przyszłych pokoleń.

Gdzie można znaleźć zdygitalizowane zbiory historyczne
Istnieje wiele organizacji, które zajmują się ochroną i digitalizacją starych książek. Oto kilka przykładów z Polski i na świecie:

 1. Biblioteka Narodowa w Polsce: Biblioteka Narodowa jest głównym archiwum książki w Polsce i zajmuje się digitalizacją zbiorów oraz udostępnianiem ich online.
 2. Europeana: Europeana to europejski projekt digitalizacji kulturalnych zbiorów, który umożliwia dostęp do milionów książek, obrazów, filmów i innych zasobów z bibliotek, muzeów i archiwów na całym świecie.
 3. Biblioteka Kongresu w Stanach Zjednoczonych: Biblioteka Kongresu jest największą biblioteką publiczną na świecie i zajmuje się digitalizacją swoich zbiorów oraz udostępnianiem ich online.
 4. Internet Archive: Internet Archive to non-profit organizacja, która zajmuje się archiwizacją sieci i digitalizacją książek, filmów, muzyki i innych zasobów cyfrowych, dostępne dla wszystkich za darmo.
 5. Projekt Gutenberg: Projekt Gutenberg to jeden z pierwszych projektów digitalizacji książek, który od 1971 roku udostępnia darmowo ponad 60 000 tytułów na całym świecie. 
 6. Narodowy Instytut Audiowizualny: Narodowy Instytut Audiowizualny zajmuje się digitalizacją i ochroną zbiorów audiowizualnych, takich jak filmy, nagrania dźwiękowe i fotografie.
 7. Europejski Dzień Dziedzictwa Cyfrowego: Europejski Dzień Dziedzictwa Cyfrowego to inicjatywa, która promuje digitalizację i udostępnianie zasobów kulturalnych, takich jak książki, obrazy, filmy i nagrania dźwiękowe z europejskich zbiorów.
 8. Digital Public Library of America (DPLA): DPLA to non-profit organizacja, która zajmuje się digitalizacją zbiorów bibliotek i archiwów z całych Stanów Zjednoczonych i udostępnianiem ich online.
 9. Europejski Projekt Cyfrowych Zbiorów Muzeów: Europejski Projekt Cyfrowych Zbiorów Muzeów to projekt, który zajmuje się digitalizacją zbiorów muzeów z całej Europy i udostępnianiem ich online.
 10. Europejski Projekt Cyfrowych Zbiorów Bibliotek Uniwersyteckich: Europejski Projekt Cyfrowych Zbiorów Bibliotek Uniwersyteckich to projekt, który zajmuje się digitalizacją zbiorów bibliotek uniwersyteckich z całej Europy i udostępnianiem ich online.


 

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk