Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX

Nędza i dostatek na ziemiach polskich od średniowiecza po wiek XX


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Historia Polski | Obyczajowość | Socjologia i Antropologia | Etnografia | Pomeranica

Opracowanie

Pod red. J. Sztetyłły.

Wydanie

  • Warszawa 1992
  • Semper
  • s. 270
  • brosz., niew. zabrudzenia okł., 24 cm.

Seria:

Instytut Historii Kultury Materialnej PAN

Komentarz

Materiały sesji zorganizowanej przez IHKM PAN 20-22 maja 1991 r. Zawiera m. in.:

I. Dochody a potrzeby. Kategorie rozziewu:
M. Wilska, Osbliwości kultury dworskiej w XIV i XV wieky. Luksus czy potrzeba?
II. Ubóstwo w XVI-XVIII w. Strefy zagrożenia:
A. Karpiński, Żeńska służba domowa w miastach polskich w drugiej połowie XVI i XVII w.
M. Sierocka-Pośpiech, Podrzutki i dzieci nieślubne w Starej Warszawie w XVII w. (skala zjawiska)
III. Reglamentacja biedy: Gdańsk, Elbląg w XVI-XVIII w.:
Z. Kropidłowski, Urzędy i urzędnicy powołani do opieki nad ubogimi w Gdańsku od XVI do XVIII w.
A. Klonder, Majątek ruchomy podopiecznych elbląskiego szpitala Św. Ducha w XVIII wieku
IV. Rzeczy-wyznaczniki statusu:
A. Pośpiech, Srebrna łyżka-probierz szlacheckiej zamożności (Przykład Wielkopolski XVII wieku)
M. Dąbrowska, Kominek-luksus czy konieczność
V. Wiek XIX. Nieurodzaje i głody. Inteligencja między ubóstwem a dobroczynnością:
H. Krajewska, Opieka nad ubgimi i zakłady dobroczynne Zboru Ewangelicko-Augsburskiego w Warszawie w XVIII-XX wieku
J. Niklewska, Fotografia jako źródło do poznania stanu materialnego mieszkańców Warszawy II połowy XIX w.
VI. Obszary biedy i enklawy dostatku:
J. Żarnowski, Bieda i dostatek 1918-1939
E. Mazur, Standard mieszkań Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 1921-1939.

Cena

65zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.