Books & antique maps, engravings & postcards, old slavistic photographs, collector's printed matter

RARE & OUT-OF-PRINT SLAVISTIC BOOKS, ANTIQUE & COLLECTOR'S BOOKS

Dokumenty wrogiej działalności rządu Stanów Zjednoczonych wobec Polski Ludowej


Browse the subcatalogues which contain this item:

Socrealism, communism, propaganda | Polish History

Edition

  • Warszawa 1953
  • Ministerstwo Spraw Zagranicznych PRL
  • s. XII, 247, ilustr. po tekście [8]
  • pł. introlig., złoc. napisy na grzbiecie, 20 cm.

Price

50.00 zł