Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na politykę prywatności i wykorzystanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. Rozumiem

Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, t. I-II

700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna w latach 1865-1895, t. I-II


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Filozofia | Socjologia i Antropologia

Opracowanie

Wybrały, opracowały i przypisami opatrzyły A. Hochfeldowa, B. Skarga

Wydanie

  • Warszawa 1980
  • PWN
  • ss. 638, 648, ilustr. czarno-białe w tekście
  • pł., obwol. lakier., niew. otarcia i przetarcia obwol., 24 cm.

Seria:

Z prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

Komentarz

Zawiera:

Tom I:

Polska myśl filozoficzna w epoce pozytywizmu

I. Pozytywizm warszawski. Przywódcy:
Al. Świętochowski: Tradycja i historia wobec postępu; Początek i koniec; Weitling. Utopizm socjalizmu naukowego; Źródła moralności. Zarys teorii
J. Ochorowicz: Siła jako ruch. Studium z filozofii fizyki; Ideoplastia. Podział należących do niej faktów; Stany czynne podświadome i bezwiedne
B. Prus: Szkic programu w warunkach obecnego rozwoju społeczeństwa; Ogniem i mieczem; Notatki o kompozycji; Najogólniejsze ideały życiowe
Fr. S. Krupiński: Szkoła pozytywna; Romantyzm i jego skutki; Nasza historiozofia
P. Chmielowski: Hipolit Taine; Kant w Polsce
F. Bogacki: O różnicy człowieka od zwierząt

II. Sympatycy i adherenci:

E. Orzeszkowa: Patriotyzm i kosmopolityzm; Ernest Renan
Wł. Spasowicz: Co znaczy narodowość; Rzecz o wolności woli. Pawa naśladowania Tarde`a
Wł· Kozłowski: Pierwsze zasady; Nowo-kantyzm, jego rodowód i znaczenie
A. Dygasiński: Co to jest dusza
J. Wł. Dawid: Tworzenie się pojęć. Przyczynek do teorii poglądowego nauczania; Psychogeneza; O intuicji w filozofii Bergsona

III. Spekulatywna filozofia przyrody:

W. F. Szokalski: Mechanizm i organizm-martwota i życie
H. Levittoux: List do doktora K. Libelta
L. Natanson: Teoria jestestw idiodynamicznych
J. Chwiećkowski: Tworzenie się komórek
W. Szyszłło: Siła żywotna

IV. Ewolucjonizm, matematyka i fizyka a koncepcje rzeczywistości:

Br. Rejchman: Teoria Darwina w stosunku do nauki i życia
E. i A. Strasburger: O istocie nauk przyrodzonych; Systematyka naturalna ustrojów i najniższe kresy życia
Fr. Chłapowski: Przeobrażenia w teoriach ewolucyjnych
B. Dybowski: Z dziedziny teorii rozwojowych
J. Nusbaum-Hilarowicz: Społeczeństwo w świetle biologii; Dzisiejszy stan teorii doboru naturalnego
N. Cybulski: O współczesnym witalizmie i mechanizmie
H. Hoyer: Krytyczny pogląd na darwinizm; O metafizyce w przyrodoznawstwie
J. J. Boguski: Zaniedbane pole; Kilka słów o doświadczeniach Hertza
S. Dickstein: Matematyka i rzeczywistość; Geometria i przestrzeń

V. Metodologiczne problemy przyrodoznawstwa:

T. Chałubiński: Proces (w świecie fizycznym), życie, zdrowie, choroba
St. Kramsztyk: O przepowiedniach w nauce
Z. Kramsztyk: Prospekt "Krytyki Lekarskiej"; Cel jako wskazówka badania

VI. Pozytywistyczna teoria społeczeństwa

B. Limanowski: Z dziedziny nauki o społeczeństwie; Historia ruchu społecznego w XIX stuleciu
L. Gumplowicz: System socjologii
J. K. Potocki: Współzawodnictwo i współdziałanie; Geniusz i tłum

Tom II:

VII. Historycy:

J.K. Plebański: O historycznym znaczeniu Juliusza Cezara
A. Pawiński: Kilka słów o Buckle`u
W. Kalinka: Przyczyny upadku Francji
J. Szujski: Moralność i wiedza jako czynniki historii; O młodszości naszego cywilizacyjnego rozwoju
M. Bobrzyński: O podziale historii Polski na okresy; W imię prawdy dziejowej
T. Korzon: Vico; Smoleński Władysław, Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII
Wł. Smoleński: Stosunek szkoły historycznej krakowskiej do naruszewiczowskiej; Stanowisko Waleriana Kalinki w historiografii polskiej

VIII. Zwolennicy idealnego realizmu. Obrońcy idealistycznej metafizyki:

K. Kaszewski: Pozytywizm, jego metoda i następstwa
L. Żychliński: O stanowisku człowieka wobec teorii darwinistów niemieckich
S. Smolikowski: Filozofia wyzwolenia
H. Struve: Psychologiczno-metafizyczna analiza pojęcia konieczności; Pozytywizm i zadania krytyczne filozofii
I. Skrochowski: Język, zmysł i umysł
Al. Raciborski: Przedmiot i podział filozofii
Al. Skórski: Filozofia jako nauka akademicka
Wł. Daisenberg: Ogólny pogląd na filozofię duchowego rozwoju
W. Dzieduszycki: O wiedzy ludzkiej; Mesjanizm polski a prawda dziejów

IX. Filozofia katolicka:

S. Pawlicki: Ostatnie słowo Darwina; Filozofia i nauki
M. Morawski: Materializm sceptyczny i pozytywizm; Celowość w naturze
Wł. M. Dębicki: Kwestia psychopannychii; Wielkie bankructwo umysłowe
M. Straszewski: Filozofia Spinozy i dzisiejszy panteizm; Pomysły do ujęcia filozofii w całości

X. Wczesny modernizm:

A. Złotnicki: Wartość życia; Dążenia filozoficzne
C. Jellenta: Zarys syntezy
A. Lange: Twórczość i obłęd
W. Nałkowski: Natura i siła

XI. Pozytywizm krytyczny:

H. Goldberg: Filozofia i wiedza
A. Mahrburg: Teoria celowości ze stanowiska naukowego; Psychologia współczesna i stanowisko jej w systemie wiedzy; W sprawie naukowości metafizyki
M. Massonius:
Racjonalizm w teorii poznania Kanta; Rozdwojenie myśli polskiej; Wiara w nauce

XII. Pierwsi polscy marksiści:

K. Dłuski: Patriotyzm i socjalizm
Sz. Dickstein: Dążenia socjalistyczne na emigracji polskiej 1831 roku
A. Sąsiedzki: Precz z patriotyzmem!
St. Mendelson: Narodowość i walka klas
K. Dłuski i W. Piekarski: Mistrz wścieklica i spółka
P:Schaffle obrońca cudów
St. Krusiński: Jedność przyrody; Dusza społeczna
L. Krzywicki: Materialistyczne pojmowanie dziejów ludzkości; Szermierze prawd bezwzględnych; Idea a życie; Wędrówka idei; Przeszłość a teraźniejszość; Jeden z pogromców

XIII. Słowo wstępne "Przeglądu Filozoficznego":
Wł. Weryho: Słowo wstępne.

Cena

78zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.