Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

HAHN Wiktor
Bibliografia bibliografij polskich do 1950 roku

Bibliografia bibliografij polskich do 1950 roku


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Księgoznawstwo, Bibliofilstwo

Opracowanie

Wyd. III uzupełnił H. Sawoniak.

Wydanie

  • Wrocław 1966
  • Ossolineum
  • s. XXIV, 586, [1]
  • pł., 25 cm.

Komentarz

W dziale bibliografii specjalnych wyszczególniono:
Marksizm-leninizm, socjalizm
Politykę światową
Filozofię
Historię
Nauki pomocnicze
Etnografię i etnologię
Nauki społeczno-polityczne i ekonomiczne
Planowanie, statystykę, kontrolę
Państwo i prawo
Wojsko
Nauki matematyczno-przyrodniczne
Technikę
Transport i łączność
Gospodarstwo wiejskie
Nauki lekarskie
Kulturę, naukę, oświatę
Filologię
Sztukę
Religioznawstwo
Księgoznawstwo i bibliotekarstwo
Czasopiśmiennictwo
Wydawnictwa periodyczne
Kraje i narody obce
Słowianoznawstwo
Bibliografie regionalne i lokalne
Osoby.

Ponadto tom opatrzony został skorowidzem autorów i prac bezimiennych oraz skorowidzem osób i przedmiotów.

Cena

42zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.