Books & antique maps, engravings & postcards, old slavistic photographs, collector's printed matter

RARE & OUT-OF-PRINT SLAVISTIC BOOKS, ANTIQUE & COLLECTOR'S BOOKS

Słowiańszczyzna i dzieje powszechne. Studia ofiarowane Prof. Ludwikowi Bazylowowi w siedemdziesiątą rocznicę Jego urodzin [artykuły]


Browse the subcatalogues which contain this item:

Polish History | Slavic Studies | History

Edition

  • Warszawa 1985
  • PWN
  • s. 470, ilustr. w tekście, portret prof. Bazylowa poza tekstem przed str. tytuł., nieaktualne piecz. i sygnatury bibliot. w tekście
  • ppł. oryg., niew. otarcia brzegów, niew. zaplamienie lica, 25 cm

Price

42.00 zł