Książki mapy ryciny plakaty pocztówki fotografie zabytkowe papiery wartościowe druki ulotne

Album Fr. Kostrzewskiego [album drzeworytów]

Album Fr. Kostrzewskiego [album drzeworytów]

Ilustracje

Album Fr. Kostrzewskiego [album drzeworytów]
Album Fr. Kostrzewskiego [album drzeworytów]
Album Fr. Kostrzewskiego [album drzeworytów]
Album Fr. Kostrzewskiego [album drzeworytów]


Zobacz katalogi, do których należy ta pozycja:

Książki i inne obiekty polskie do 1945 r. | Książki z grafiką | Varsawiana

Wydanie

  • Warszawa 1893
  • Nakład i druk S. Lewantala
  • s. [57], brak paginacji, bardzo liczne ilustr. (w drzeworycie), część całostronicowa, ubytki brzegów kart uzupełnione przez introlig., część marginesów kart wzmocniona bibułą japońską
  • pł. introlig., zachowane oryg. okładziny, na grzb. i brzegach opr. nowe pł. introlig., 38 cm.

Komentarz

Cena

980zł

Albo zamów telefonicznie: +48 22 826 7323


Chcesz negocjować cenę tej pozycji?
Otwórz chat (w prawym dolny rogu strony gdy jesteśmy Online) i złóż swoją ofertę.