0,00 zł

WÓJCICKI Kazimierz Władysław zebrał

Biblioteka starożytna pisarzy polskich, t. II

850,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1843

Nakł. S. Orgelbranda

s. 313, [1], podpisy i piecz. epoki, ekslibris własnośc. na wyklejce (księgozbiór Maćka Kazimierza Ossowskiego), niew. zakwaszenia i zbązowienia pap.

psk. introlig. współczesny, zwięzy, okładziny z epoki, ogólnie ładny egz., 20 cm.

KOMENTARZ


Zachowany frontyspis w drzeworycie autorstwa Wincentego Smokowskiego.

Spis treści

1. Facsimil: Modlitwa powssednya do Troyce Swyetey przećiwko nyeprzyyacielom Koścyoła Swyętego 1532. (Andrzeja Trzycieskiego). W Krakowie u Wdo Hyero Viet xlix (s. 7)

2. Droga do Szwecyey Naymoznieyszego w Pułnocnych Krainach Pana Zygmunta III. Polskiego i Szweckiego. odprawiona w roku 1594 (s. 13)

3. Przypowieści Polskie przez Salamona Rysińskiego zebrane, a teraz nowo wydane, y na Centuriy ośmnaście rozłożone (s. 97)

4. Oekonomia albo Porządek Zabaw Ziemiańskich według czterech części roku. Wydany przez Władysława Staniczowskiego studenta Zacney Akjad. Krak (s. 205)

5. Pamiętniki do Panowania Jana III Sobieskiego )z rękopismu współczesnego Bibv\lioteki Jóżefa Dzierzkowskiego we Lwowie (s. 265)

6. Privilegium Lanionum. Actum Sandomiriae Fra Sexta Ante Festum S. Michalis proxima Anno 1620 (s. 295)

 

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk