0,00 zł

KOPERNIK Mikołaj [Copernicus]

De revolutionibus [O obrotach], faksymile rękopisuOPIS


De revolutionibus [O obrotach], faksymile rękopisu

KOPERNIK Mikołaj [Copernicus]

ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa-Kraków 1972

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

kart [3], 213

oprawa pergamin., otarcia i zabrudz. na grzbiecie, 29,5 cm.

KOMENTARZ


Faksymile rękopisu najsłynniejszego dzieła Mikołaja Kopernika „De revolutionibus” – jednej z najważniejszych rozpraw w historii nowożytnej. Rękopis znajdował się w posiadaniu Kopernika do jego śmierci w 1543 r., następnie trafił do zbiorów ucznia Kopernika, Jerzego Joachima Retyka. Po śmierci tegoż przeszedł na własność jego ucznia Walentyna Otho, który przywiózł go do Heidelbergu. Po śmierci Othona zakupił go profesor tamtejszego uniwersytetu Amos Komensky. Kolejne losy autografu nie są znane. W 1667 r. odnalazł się w bibliotece Ottona von Nostitza. Zbiory Nostitzów znajdowały się w Jaworze Śląskim, z czasem przeniesiono je do Pragi. Tam rękopis pozostawał aż do zakończenia II wojny światowej. W 1945 r. zbiory Nostitzów upaństwowiono, w wyniku czego autograf trafił do Biblioteki Muzeum Narodowego w Pradze. W 1956 r. został przekazany przez rząd czechosłowacki na drodze wymiany narodowi polskiemu. Obecnie znajduje się w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej. Faksymile wiernie oddaje wszystkie cechy oryginału. Tekst wydrukowano na papierze o fakturze papieru czerpanego z epoki. Pozostawiono wszystkie marginalia, zapiski, podpisy i znaki własnościowe (m.in. ekslibris i podpisy von Nostitzów).

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk