0,00 zł

RECHOWICZ Gabriel (1920-2010)

[rysunek, 1978] WakacjeZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


1978

akwarela, gwasz na kartonie, wym. karty 28 x 19,5 cm.

KOMENTARZ


Oryginalny rysunek, projekt ilustracji do wiersza T. Kubiaka "Wakacje".

Gabriel Rechowicz, ps. „Gaber” (1920 - 7.XII.2010), polski artysta grafik, dekorator wnętrz, ilustrator książek. Studiował malarstwo w paryskiej École des Beaux-Arts i w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (dyplom 1952) oraz architekturę na Politechnice Gdańskiej. Specjalizował się w malarstwie, grafice, ilustracji książkowej, plakacie (ilustrował książki m.n. Aliny Afanasjew, Mirosława Azembskiego, Jerzego Broszkiewicza, Wandy Chotomskiej, Jerzego Ficowskiego, Hanny Januszewskiej, Janusza Korczaka, Joanny Kulmowej, Marty Tomaszewskiej). Liczne wystawy za granicą. Często pracował ze swoją żoną Hanną Rechowicz (ur. 1926), tworząc murale i kompozycje plastyczne na fasadach i wewnątrz budynków użyteczności publicznej. Od lat 50. XX wieku Rechowiczowie współpracowali z wieloma wybitnymi polskimi architektami: Bohdanem Pniewskim, Jerzym Hryniewieckim, Jerzym Baumillerem, Mieczysławem Gliszczyńskim, Marią i Kazimierzem Piechotkami. Sukces i uznanie przyniosły im wykonane na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych XX wieku naścienne dekoracje malarskie w cocktail-barze hotelu Bristol, murale i mozaiki w hotelu Dom Chłopa oraz monumentalne dekoracje we wnętrzu warszawskiego Supersamu.

Znakomity rysunek Rechowicza utrzymany w charakterystycznej dla niego poetyce snu.

English translation:

Rechowicz (1920-2010) was a Polish graphic artist, interior designer, and book illustrator who studied painting at the Ecole des Beaux-Arts in Paris and the State Higher School of Fine Arts in Gdańsk, and architecture at the Gdańsk University of Technology.
He specialized in painting, graphics, posters and book illustrations (he illustrated, among others, books by Jerzy Broszkiewicz, Wanda Chotomska, Jerzy Ficowski, Hanna Januszewska, Janusz Korczak, Joanna Kulmowa and Marta Tomaszewska).
He often worked with his wife Hanna Rechowicz (born 1926), creating murals and artistic compositions on the facades and inside of public buildings. Especially since the 1950s, the Rechowicz family cooperated with many outstanding Polish architects: Bohdan Pniewski, Jerzy Hryniewiecki and Jerzy Baumiller. They gained recognition for wall decorations made at the turn of the 1950s and 1960s in the cocktail bar of the Bristol Hotel, murals and mosaics in the Dom Chłopa Hotel, and monumental decorations inside the Supersam Store in Warsaw.
A great drawing by Rechowicz in his characteristic dream poetics.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk