0,00 zł

Biblioteka Warszawska. Pismo poświęcone naukom, sztukom i przemysłowi. 1844, t. III

420,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1844

W Drukarni pod Firmą Juljana Kaczanowskiego

s. [4], 720, niepaginowany kalendarz i spis treści na końcu, niewielkie ślady po owadach w okolicach grzbietu, piecz. własność.

psk. z epoki, niewielkie ślady po owadach na przedniej i tylnej wyklejce, ubytek okładziny na licu oprawy, otarcia, 21 cm.

KOMENTARZ


Zawiera min artykuły:

Prawodawstwo:

Rys procesu dyscyplinarnego przez Augusta Heylmana przez C.Z

O instytucyach municypalnych przez Felixa Zielińskiego

Rozbiór dzieła pod tyt. Praktyka kryminalna tojest wzór rozważnego i porządnego spraw kryminalnych sądzenia według praw przyzwoitych i przystosowanych zdaniem autoróœ poważnych, przez szlachetnego Jmci Pana Jakóba Czechowicza i.t.d. p. Franicszka Maciejowskiego

Administracya, statystka:

Towarzystwo drogi żelazney Krakowsko-Górno-Sląskiej

Wykaz przedsięwzięć, w które włożone są kapitały Angielskie

Zbiór urządzeń wiadomości tycząćych się ubezpieczeń w Kró­lestwie Polskiem. Zeszyt

Historya:

Wojna wiosenna 1813 r. w Niemczech; bitwy pod Lützen i Bautzen, przez Tadeusza Wyłeżyńskiego

Ordynanse króla Jana III

Poezya:

Wiersz do poezyi p. Lenartowicza

Wyjątek z aktu III dramatu Kalderona, pod napisem: Gomez Arjas, przekład Włodzimierza Wolskiego

Krajobrazy, Obyczaje ludów i.t.d.

Owidyopol, Dniestr i Akierman, przez J. /. Kraszewskiego

Rzat oka na Podhalan, przez Ludwika Zejsznera

Charakterytyka i powieści

Ekonom, zarys‘charakterystyczny p. K. Wł. Wójcickiego

Literatura i krytyka

Ukrainky z nutoju, Tymka Padurry przez Wł.

Latarnia czarnoksięzka. Obrazy naszych czasów, przez J. I.Kraszewskiego p. kł

Umiejętności

O temperaturze źródeł w okolicy Warszawy, przez Jerzego Bogumiła. P u s z ą

O skamieniałościach, przez Ludwika Zejsznera.

Zaćmienia słońca uważane w Warszawie, przez Jana Baranowskiego

Osobliwsze przykłady odbić Mozera p. S.P.

Postęp oświetlania w nowszych czasacb

Wiadomość o formacyach nad jeziorem Bajkalskiem przez Lu­dwika Zejsznera

Kopalnie bursztynu w królestwie Polskiem, przez tegoż

Krótki rys zasad teoryi fenomenów kapilarnych Jana Mi­łego professora b. uniwersytetu Warszawskiego, skreślił Aleksander Rzyszczewski

Karta gieologiczna Tatrfiw. Carte géologique de la chaive du Tatra et des soulèvement parallèles

üoslrzezenïa meteorologiczne w OBserwatorynm Astronomicz'ném Warszawskiem z r. b.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk