0,00 zł

BUJDECKI Floryan (1702 -1765)

Vita venerabilis Servi Dei Mathiae Łubieński Canonici regularis Sancti Sepulchri, postea Episcopi Chełmensis, tandem Posnaniensis...ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Calissii 1752 [Kalisz 1752]

Typis S. R. M. Collegii Caliss: Soc: Jesu

s. 

KOMENTARZ


Pełny tytuł:

Vita venerabilis Servi Dei Mathiae Łubieński Canonici regularis Sancti Sepulchri, postea Episcopi Chełmensis, tandem Posnaniensis, mox Vladislaviensis et Pomeraniae, ad extremùm Archi-Episcopi Gnesnensis, Legati nati. Regni Poloniae et Magni Ducatus Lithvaniae, Primatis, primique principis virtute et titulis illustrissimi, sanctitate et honoribus celsissimi, triginta capitibus comprehensa. In qua prosapia et viri Illustres Nobilissimae Łubienscianae domûs; res in Polonia gestae; historia ecclesiastico-polona; incrementa ecclesiarum cathedralium; Chełmensis, Posnaniensis, Vladislaviensis ac Metropolitanae. Gnesnensis, tum aliarum collegiatarum et parochialium, fundationes et dotationes; status Ordinis Canonicorum Sancti Sepulchri in Polonia; aliaequè res, ad majorem elucidationem hujus vitae spectantes, scitu necessariae, incidenter recensentur. Additus est index Nobilitatis Polonae, atque Virorum illustrium Regni Poloniae, qui in hoc libro continentur. Authore Floriano Buydecki, Polono Sacrae Theologiae Doctore Prothonotario Apostolico, Canonico Metropolitano et Praeposito Sancti Joannis Gnesnensi, Ordinis Canonicorum Sancti Sepulchri, Custode Generali. Conscripta anno domini 1752.

 

folio, 4 arkusze i str. 265 i 2 arkusze. Na końcu spis znakomitszych mężów w tej księdze wspominanych i omyłek, razem dwa arkusze. Na odwr. str. tyt. drzeworyt herbu Pomian i pod nim 10 wierszy łacińskich. Dalej przypis prozą Alexandrowi z Łubna Łubieńskiemu Kaszt. Gnieźnieńskiemu, popiersie Macieja na blasze ryte, otoczone ozdobami wyrażającemi z jednej strony jego czyny, z drugiej mitry duchowne jakie piastował; poniżej w środku rycinki dziewięciu kościołów, których był założycielem lub też je uposażył; po bokach z jednej strony pognębienie nauki Ariana, a z 2giej pognębienie nauki Lutra przez niego, u dołu podpis: Mathias Trodl sc. Pragae. Za tem idzie prozą mowa na 1. ark. Dalej approbata dzieła podpisana przez Józefa Antoniego z Iwania Iwańskiego ob. pr. D., Kanonika Metrop. Gniezn. i Katedr. Kujawskiego, przełożonego Kolleg. w Czarnkowie i Administratora głównego sede vacante Arcyb. Gnieźnieńskiego podpisana 3. Czerwca 1749 r. niżej approbata Wacława Muratowicza D. i Kustosza Gener. klasztoru w Przeworsku podpisana d. 28. Sierpnia 1746 r. Po approbacie, na jednej stronie: Carmen votivum Beat. Mariae Virgini Częstochoviensi sacrum. Dzieło zawarte w 30. rozdziałach. Na str. 263. Protestatio authoris. Kończy dzieło wiersz: Authori operis Studium theologicum cracoviense. Życie Łubieńskiego w znacznej części podług Bujdeckiego wyszło w Lesznie 1854 r. [Estreicher]

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk