0,00 zł

700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XIII-XV wieku.

Aktualnie brak na półce
DOSTĘPNY: 0 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Wybrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył J. Domański

WYDANIE


Warszawa 1978

PWN

s. XVII, 572, ilustr.

pł., obwol.- naddarcia, 24 cm.

SERIA


Z Prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

KOMENTARZ


Zawiera:

I. Udział Polski w filozofii europejskiej XIII w.:
Witelon: Skrót traktatu "O najważniejszej przyczynie pokuty i naturze demonów"
II. Wiedza uniwersytecka w służbie społeczeństwa:
Stanisław ze Skarbmierza: Pochwała Uniwersytetu na nowo ufundowanego; Kazania sapiencjalne
III. Buridanizm w filozofii przyrody:
Jan Isner: Komentarz do "Fizyki"
Andrzej Wężyk: Komentarz do "Fizyki"
Benedykt Hesse: Komentarz do "Fizyki"
Jan ze Słupczy: Komentarz do ksiąg "O niebie i świecie"
IV. Początki metafizyki:
Piotr z Sienna: Komentarz do "Metafizyki" Arystotelesa
V. Buridanizm w etyce:
Paweł z Worczyna: Komentarz do "Etyki Nikomachejskiej"
VI. Myśl społeczno-polityczna, problemy państwa i Kościoła:
Mateusz z Krakowa: Kazanie synodalne na temat słów apostoła Pawła "Godnie postępujcie"
Anonim: Pochwała filozofii praktycznej
Paweł Włodkowic: Traktat o władzy papieża i cesarza w stosunku do pogan
Andrzej Gałka z Dobczyna: O nadaniu Konstantyna
Jan Ostroróg: Memoriał o urządzeniu Rzeczypospolitej
Jakub z Paradyża: Traktat o kontraktach sprzedaży z prawem odkupu
Stanisław z Dąbrówki: Traktat na temat nowo kreowanych władców ułożony na podstawie ksiąg "Polityki"
VII. Dwa oblicza teologii: Spekulacja i moralistyka:
Anonim: Komentarz do "Sentencji" Utrum Deus Gloriosus
Mikołaj z Kozłowa: Wykład wstępny "Sentencji" Piotra Lombarda
Jakub z Paradyża: O myślach i ich jakości
VIII. Początki humanizmu a scholastyka:
Jan z Dąbrówki: Prolog komentarza do "Kroniki" Wincentego Kadłubka
Jan z Ludziska: Mowa pochwalna na cześć filozofii
IX. Klasycy późnego okresu scholastyki:
Jan z Głogowa: Komentarz do "Metafizyki"; Komentarz do ksiąg Arystotelesa "O duszy"; Fizjonomia
Jakub z Gostynia: Komentarz do "Fizyki"; Komentarz do księgi "O przyczynach"
Jan ze Stobnicy: Komentarz do Leonarda Bruniego "Wprowadzenia w filozofię moralną"
X. Druga faza humanizmu i jego paralele scholastyczne:
Jan Długosz: Dedykacja "Dziejów Polski"
Filip Kallimach Buonaccorsi: List do Ainolfa Thedaldiego (Dedykacja "Fannietum); Żywot i obyczaje Grzegorza z Sanoka
List do Ficina "O demonach"; List do Pica "O grzechu"
Michał Falkener z Wrocławia: Wykład hymnów kościelnych.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk