0,00 zł

700 lat myśli polskiej. Filozofia i myśl społeczna XVII wieku, t. I-II

119,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.
Musisz być zalogowany, aby móc wysyłać oferty.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Wybrał, opracował, wstępem i przypisami opatrzył Zbigniew Ogonowski

WYDANIE


Warszawa 1979

PWN

ss. 738, 468, ilustr. w tekście

pł., obwol., niew. otarcia obwol., 24 cm.

SERIA


Z prac Zakładu Historii Polskiej Filozofii Nowożytnej Instytutu Filozofii i Socjologii PAN

KOMENTARZ


Monumentalny wybór tekstów poprzedzony obszernym wstępem, podzielono na kilka tematycznych rozdziałów. Tytuły poszczególnych części:

I-Myśl społeczna i polityczna. Świadomość stanowa, narodowa, historyczna
Sebastian Petrycy z Pilzna: Przydatek do trzech ksiąg "Polityki" Arystotelesowej
Jakub Zawisza z Kroczowa: Jak należy rozumieć zasadę wolności "Nic o nas bez nas"
Maciej Kazimierz Sarbiewski: Charakterystyka Polaków
Jan Crell: O obowiązkach urzędów i poddanych
Szymon Starowolski: O wolności bez swawoli
Wojciech Dębołęcki (Dembołęcki): O tym, że najdawniejsze w Europie jest królestwo polskie, a język słowiański pierwotnym językiem świata
Kasper Siemek: Lakończyk, czyli rozmowa o tajemnicach należytego urządzenia państwa
Joachim Pastorius: Florus polski, czyli nowy zarys historii Polski
Łukasz Opaliński: Rozmowa plebana z ziemianinem o teraźniejszym stanie Rzeczypospolitej; Apoteoza polskiej wolności; O powstawaniu społeczności ludzkich
Jan Ludwik Wolzogen: Obowiązki chrystianina nie dadzą się nigdy pogodzić z obowiązkami obywatela
Samuel Przypkowski: O prawie chrześcijańskiego urzędu oraz osób prywatnych w sprawach pokoju i wojny
Aron Aleksander Olizarowski: O politycznej społeczności ludzi
Jan Amos Komeński: Panegiryk Karolowi Gustawowi, bezkrwawemu zwycięzcy Sarmacji
Andrzej Maksymilian Fredro: W obronie liberum veto; Od czego zależy trwałość Rzeczypospolitej; Przestrogi polityczno-obyczajowe; O wyższości rzeczypospolitej nad monarchią; Warunki potęgi narodu
Stanisław Kożuchowski: Prawda o przyczynach kryzysu Królestwa Polskiego
Jan Sachs: Ku jakiemu celowi zmierza Rzeczpospolita PolskaErnest Konig: Jakie zewnętrzne przyczyny skłoniły ludzi do założenia państwa
Stanisław Herakliusz Lubomirski: O traktatach abo sposobie traktowania ludzi; O bezskuteczności rad
Krzysztof Hartknoch: Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej
Jan Schultz-Szulecki: Traktat historyczno-polityczny o Polsce nigdy nie zhołdowanej
II-Kwestia tolerancji:
Krzysztof Ostrodt, Andrzej Wojdowski: W sprawie wolności przekonań religijnych
Mateusz Bembus: Pokój, który nie jest pokojem
Anonim: W obronie pokoju między różniącymi się w wierze
Fabian Birkowski: O dysydentach i heretykach
J. Crell: Katolicy powinni przyznać heretykom wolność religijną
Szymon Starowolski: Braterskie napomnienie ad dissidendis in religione
Samuel Przypkowski: Braterska deklaracja na Niebraterskie napomnienie
Szymon Starowolski: Prawdziwe objaśnienie Braterskiego napomnienia
Jonasz Szlichtyng: Sprawy kościoła i państwa winny być rozdzielone
Mikołaj Cichowski: Argumenty i racje za szybkim egzekwowaniem konstytucji antyariańskich
Jan Sachs: O religii w Polsce
III-Filozofia religii. Więź religijna i spory wyznaniowe:
Katechizm rakowski: O Piśmie Świętym
Bartłomiej Bythner: W jaki sposób można w Europie doprowadzić do zgody między ewangelikami i jak ją utrwalić
Marcin Śmiglecki: Nowe monstra nowego arianizmu
Jan Makowski: Teologia ujęta w kwestie
Jan Szydłowski, Z zagadnień subiektywizmu teologicznego: O absolutnej suwereności Boga wobec zła
Mikołaj Arnold: Odparcie religii socyniańskiej czyli Katechizmu rakowskiego większego
Jonasz Szlichtyng: List apologetyczny
Jan Ludwik Wolzogen: W sprawie Komeńskiego
Jan Amos Komeński: Odpowiedź Wolzogenowi
Łukasz Opaliński: O zasadach prawdziwej religii
Dysputa między katolikami a arianami w r. 1660 w Rożnowie (tekst)
Daniel Kałaj: Luteranie, kalwini i katolicy stanowią jeden wspolny Kościół boży
Kazimierz Łyszczyński: O nieistenieniu Boga
IV-Etyka, estetyka, refleksja nad historią
Bartłomiej Keckermann: Właściwości historii
Sebastian Petrycy z Pilzna: Przydatki do "Etyki" Arystotelesowej
Szymon Starowolski: O stosowanym i owocnym czytaniu dzieł historycznych
Maciej Kazimierz Sarbiewski: Najznakomitszą ze wszystkich sztuk jest poezja
J. Crell: Z podręcznika etyki dla studentów gimnazjum rakowskiego
Andrzej Gołdonowski: Żywot św. Izydora rolnika; Krótkie nauki o powinnościach gospodarzy chrześcijańskich
Jan Jonston: Czasy nowsze w niczym nie ustępują starożytnym; Encyklopedia pojęć etycznych
J. Pastorius: O godności historii
Stanisław Herakliusz Lubomirski: O stylu, abo sposobie mówienia i pisania
Jan Sartorius: O początku filozofii i jej rozwoju do naszych czasów
Jan Gotlib Moeller: O Etyce arystotelesowskiej Jana Crella
V-Fizyka, kosmologia:
Jan Brożek: Czy astronimowie mają dla spraw publicznych większe znaczenie niż znawcy geometrii. Z notat rękopiśmiennych
Piotr Kruger: Przysmaki gwiezdnej mądrości
J. Heweliusz: Opis księżyca
Walerian Magni: Naoczny dowód możliwości istnienia próżni; List do Roberwalla w obronie przed zarzutem plagiatu
Wojciech Wijuk Kojałowicz: Oko poprawione rozumem, czyli obalenie dowodu istnienia próżni
Henryk Nicolai: O codziennym obrocie Ziemi
Jan Kołaczek-Placentinus: Tezy dowodzące rocznego ruchu Ziemi wokół Słońca i dziennego wokół własnej osi opracowane metodą geometryczną
Henryk Schaeve: O firmamencie i gwiazdach
J. Mayer: O porządku, wielkości i ruchu większych ciał niebieskich
Adam Kwiryn Krasnodębski: Z komentarza do "Fizyki" Arystotelesa
Szymon Stanisław Makowski: O ruchu niebios
Stanisław Słowakowic: Co sądzić o kometach
Ferdynand Ohm Januszowski: O miejscu i próżni
Wojciech Tylkowski: O świecie, niebie, gwiazdach i planetach
Jan Dominik Zajączkowic: Pochwała eklektyzmu
VI-Logika, metafizyka:
Bartłomiej Keckermann: przeciw Ramusowi w obronie Arystotelesa; Jak należy uczyć filozofii
Marcin Śmiglecki: O bycie myślnym
Samuel Werzchoński: Z zagadnień logiki scholastycznej
Jan Ludwik Wolzogen: Z uwag do "Medytacji metafizycznych" Rene Descartes`a
JJan Jonston: Zarys wiedzy filologicznej
Jan Morawski: Zagadnienia dotycące bytu w ogolności
Tomasz Młodzianowski: Czy materia istnieje własnym, czy cudzym istnieniem
Szymon Stanisław Makowski: O wiedzy
Jan Krzysztof Rosteuscher: O synkretyzmie filozoficznym
Ferdynand Ohm Januszowski: Z zagadnień metafizyki
Jan Sartorius: Czy słusznie naturę uważa się za miernik rzeczy naturalnych?
Jan Gotlieb Moeller: Ateistyczne matactwa Spinozy
Słowniczek wyrazów staropolskich, indeks.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk