0,00 zł

Anglosasi, Francuzi i Polacy - wzajemny wizerunek dawniej i dziś

48,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Pod red. P. Guzowskiego i M. Kameckiej

WYDANIE


Białystok 2005

Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

s. 355

brosz. lakier., 24 cm.

KOMENTARZ


Spis treści (wybór)

Piotr GUZOWSKI: Anglosasi w oczach kronikarzy normańskich doby bitwy pod Hastings
Marcin NIEMYJSKI: Stanowisko biskupów koronnych wobec kandydatur austriackiej i francuskiej w pierwszym bezkrólewiu po śmierci Zygmunta Augusta
Jacek BRZOZOWSKI: Anglia i Anglicy w swietle "Merkuriusza sarmackiego z Niderlandów i Anglii z roku 1597"
Dorota GUZOWSKA: Czy siedemnastowieczni Anglicy nudzili się w Polsce?
Małgorzata KAMECKA: Francja i Francuzi w oczach podróżników polskich z przełomu XVII i XVIII wieku
Michał SZERSZEŃ: Radziwiłłowie nad Sekwaną i Tamizą. Karol Stanisław Radziwiłł i Michał Kazimierz Rybeńko - spojrzenie ojca i syna
Iwona KULESZA-WORONIECKA: Obraz życia towarzyskiego Polaków we Francji utrwalony w relacjach polskich z drugiej połowy XVIII wieku
Adam DANILCZYK: Przez Petersburg do Warszawy. Dyplomacja francuska nad Wisłą w XVIII wieku (do 1787 r.)
Bernadetta PUCHALSKA-DĄBROWSKA: Dwór Stanisława Augusta Poniatowskiego w opinii podróżników angielskich
Lucyna ALEKSANDROWICZ-PĘDICH: Obraz teatru w Polsce i Ameryce w XIX wieku w powieści Susan Sontag "W Ameryce"
Anna STOCKA: Stany Zjednoczone po wojnie secesyjnej w świetle "Tygodnika Ilustrowanego"
Łukasz NIEWIŃSKI: Jankesi i Konfederaci z wojny secesyjnej (1861-1865) w świetle amerykańskiej literatury pięknej
Marta CYWIŃSKA-DZIEKOŃSKA: Przed portretem Napoleona? Rzecz o wpływie kultury francuskiej na XIX-wieczny salon kresowy
Barbara GŁOWACKA: Recepcja kultury i języka francuskiego w Polsce w dwudziestoleciu międzywojennym
Zdzisław GŁĘBOCKI: Białystok na stronach "The New York Times" 1851-2001
Aldona WĘGLARZ: Amerykanki w polskiej prasie kobiecej na przykładzie tygodnika "Bluszcz" (1918-1926)
Sylwia KUŹMA: Wizerunek robotnicy amerykańskiej w latach II wojny światowej w świetle magazynu "Life"
Grzegorz MOROZ: Huxley, Hollywood i "chałtura" o Madame Curie
Elżbieta KONOŃCZUK: Francuskie kartki w literackim archiwum Hanny Milewskiej
Krzysztof FLIS: Polityka zagraniczna Stanów Zjednoczonych w świetle artykułów "Trybuny Ludu" w 1954 roku
Halina BIELUK: Rola Jacqueline Kennedy w kształtowaniu wizerunku kobiety amerykańskiej w latach sześćdziesiątych XX wieku
Andrzej WOJCIULIK: Dyplomaci francuscy i brytyjscy odwiedzający Białystok i okolice w świetle dokumentów służb specjalnych z lat 70. XX wieku
Joanna CHOLEWA: Jak język polski i francuski odzwierciedla wzajemne postrzeganie Polaków i Francuzów?
Anna Maria TOMCZAK: Brytyjczycy o Polakach, Polacy o Brytyjczykach - wzajemny wizerunek.
Piotr LIEDKE: Wizerunek Anglika i Amerykanina w świetle polskich podręczników do nauczania historii w szkołach ponadgimnazjalnych
Jerzy KAMIONOWSKI: Nic, co francuskie, nie jest mi obce: (niebezpieczne) związki brytyjskiego postmodernizmu z literaturą francuską.
Anglosaxons, the French, and Poles in each other's eyes in the past and today.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk