0,00 zł

Artes Atque Humaniora. Studia Stanislao Mossakowski Sexagenario dicata [zbiór tekstów]

119,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Komitet redakcyjny: A. Rottermund, J. Miziołek, M. Morka, P. Paszkiewicz.

WYDANIE


Warszawa 1998

Instytut Sztuki PAN

s. 455, [1], liczne czarno-białe ilustr. w tekście, kredowy papier

tekt. lakier., 30 cm.

KOMENTARZ


Księga pamiątkowa wydana staraniem przyjaciół i współpracowników prof. Stanisława Mossakowskiego.


Pozycja zawiera m.in.:

H. Samsonowicz - Forma więzi społecznych: świat kultury łacińskiej;
K. Szczepkowska-Naliwajek - Technika "pointille" w sztuce początku XV wieku;
M. Zlat - Zagadki Głów Wawelskich;
J. Miziołek - Wergiliusz z syringą. Uwagi o renesansowej ikonografii poety;
S. Graciotti - Ancora qualcosa sulla tipologia nel "Satrio" Kochanoviano?
J. A. Chrościcki - Paryskie studia nad Janem Kochanowskim: Podróż do Francji. "Pamiątka". "Proporzec";
M. Morka - "Uczta w domu Szymona Faryzeusza". Nieznany obraz Maso da San Friano;
L. Szczucki - Śladami Jamesa Crichtona. Początki włoskiej kariery Stanisława Niegoszewskiego;
Z. Waźbiński - Gherardo Cibo: botanik-dyletant - czyli o zapleczu nauk przyrodniczych w szesnastowiecznej Italii;
P. Buchwald-Pelcowa - Emblematyka w polskich kolegiach jezuickich;
J. Pelc - Polish Seventeenth-Century Emblem Literature and its Connections with Emblems Created and Printed in the Low Countries;
A. Rizzi - Leoni di Venezia in Polonia;
R. Brykowski - Jan III Sobieski (i nie tylko) w ruskim malarstwie ikonowym. Rozważania wstępne;
A. Litwornia - Zapomniany vasarysta staropolski o. Ludwik Elbing (1670-1727) OFM;
J. Ostrowski - Pokój zielony w pałacu podhoreckim - XVIII-wieczne muzeum Szymona Czechowicza;
J. Pokora - Tako rzecze Rastawiecki. Kwestia stylu warszawskiej bramy triumfalnej z 1764 roku;
J. Lileyko - Stanisławowskie projekty gmachów i sal sejmowych;
P. Paszkiewicz - Rosyjskie budownictwo na Athosie i jego kontekst polityczny;
Z. Żygulski jun. - Odkrycie "Bitwy pod Grunwaldem";
Bibliografia prac Stanisława Mossakowskiego.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk