0,00 zł

SMITH Adam

Badania nad naturą i przyczynami bogactwa narodów, t. I-II

259,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


OPRACOWANIE


Przekł. G. Wolff, O. Einfeld i Z. Sadowski, red. J. Drewnowski, E. Lipiński, Cz. Znamierowski. Przedmowa S. Żurawicki

WYDANIE


Warszawa 1954

PWN

ss. 541, 810, liczne zakreślenia fragmentów tekstu barwnymi markerami (egz. z księgozbioru Stefana Bratkowskiego)

pł., brak obwol., 20 cm.

SERIA


Biblioteka Dzieł Ekonomii Politycznej - Angielska szkoła klasyczna

KOMENTARZ


A. Smith (1725-1790), ekonomista, filozof. "Bogactwo narodów" to podstawowe dzieło ekonomii klasycznej analizujące przede wszystkim czynniki przyśpieszające oraz hamujące wzrost bogactwa. Dwie pierwsze księgi zajmują się teoretycznymi problemami ekonomii, chociaż nie odbiegają daleko od praktyki, będąc ilustrowane faktami zaczerpniętymi z historii i ówczesnej rzeczywistości. Księga trzecia poświęcona została podziałowi pracy między miasto i wieś. Pod tym kątem rozpatruje historię gospodarczą świata ze, szczególnym naciskiem na zagadnienie rozwoju i upadku miast wskutek interwencyjnych zabiegów ze strony państwa. W księdze czwartej polemizuje ze swoimi poprzednikami. Z pasją atakuje merkantylistów i fizjokratów, udowadniając słuszność własnych poglądów. Księga piąta zaś omawia zagadnienia fiskalne i problemy długów państwowych. Także i tu pozostaje wierny swoim założeniom rozpatrując i analizując te zjawiska z perspektywy skutków, jakie podatki i długi mogą wywrzeć na rozwój bogactwa w skali narodowej. Smith stojąc w opozycji do merkantylistów, pragnie przekonać argumentami, że zwycięstwo idei wolności ekonomicznej jest nieuniknione dlatego, iż wolność ta wypływa z samego prawa natury. Twierdzi, że istnieje zgodność interesów kapitalistów z porządkiem naturalnym.
Indeks.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk