0,00 zł

BATTAGLIA Roger; UMIŃSKI Władysław; BOROWSKI Wacław; BOBRZYŃSKI Jan; BARTEL Kazimierz; MORACZEWSKI Jędrzej; MANTEUFFEL Leon; SCHMIDT Stefan i MANDECKI Stefan; BERGER Ludwik; KRZYŻANOWSKI Ludwik

[Czego Polsce potrzeba] [współoprawne 10 druków]

489,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Kraków 1919; Warszawa 1920; Warszawa 1929; Warszawa 1927; Warszawa 1930; Warszawa 1932; Warszawa 1936; Kraków 1933; Kraków 1937; Kraków 1938

Nakładem Centralnego Związku Galicyjskiego przemysłu fabrycznego; Wydawnictwo M. Arcta; Wydawnictwo Rady Naczelnej Organizacji Ziemiańskich z okazji Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu; Skład Główny w Księgarni F. Hoesick; Drukarnia Państwowa; Skład Główny w Redakcji "Frontu Robotniczego"; Nakładem Księgarni F. Hoesick; Nakładem Towarzystwa Ekonomicznego w Krakowie

s. 63, podpis własn. piórem na k. tyt. i w tekście, doklejona karta z maszynopisem spisu treści; 143, [1]; 39, piecz. bibliot. na k. tyt., tab. z ilustr. po tekście; 16; 47; 40; 20, [1]; 69, tab. po tekście [2], [1]; 14, [1]; 36

pł. introlig. z epoki, pap. naklejka z tytułem na grzbiecie, niew. zabrudzenia opr., blok nieco poluzowany, 23 cm.

KOMENTARZ


Zbiór druków 10 druków o tematyce ekonomicznej:

Roger Battaglia - I. Odbudowa i uruchomienie gospodarstwa społecznego w Polsce; II. Centralny Instytut Kredytowy państwa polskiego (szkic programów oraz projekty ustaw)

Władysław Umiński - Czego Polsce potrzeba

Wacław Borowski - Zagadnienie kredytu rolniczego w Polsce współczesnej

Jan Bobrzyński - Odrodzenie przez objektywizm gospodarczy

Expose Premjera Prof. Dra K. Bartla wygłoszone na posiedzeniu Sejmu w dniu 10 stycznia 1930 r.

Jędrzej Moraczewski - Projekt rozwiązania trudności gospodarczych w Polsce

Leon Manteuffel - Dwa zagadnienia naszej gospodarki narodowej

Produkcja trzody w świetle badań konjunkturalnych (Badania nad kształtowaniem się podaży i cen trzody)

Ludwik kBerger - Spekulacyjna i koniunkturalna zwyżka cen

Adam Krzyżanowski - Źródła i symptomy wzbogacenia się nowoczesnych społeczeństw.

Egzemplarz z księgozbioru Stefana Bratkowskiego.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk