0,00 zł

RZEPKA Wojciech Ryszard

Dopełniacz w funkcji biernika męskich form osobowych w liczbie mnogiej w polszczyźnie XVII w.

48,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Wrocław 1975

Zakład Narodowy im. Ossolińskich

s. 129, [1], wykresy i tabele w tekście, rozkładane tabele poza tekstem [3]

brosz., 24 cm

SERIA


Prace Językoznawcze, nr 80

KOMENTARZ


Nakład: 800 egz.

Summary
Wykaz źródeł.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk