0,00 zł

BRUN Petro Le

Explicatio Missae quae dissertationes historicas et dogmaticas; Ubi asseruntur hae Liturgiae, que tempore scriptae, & quomodo per omnes Patriarchatus propagatae & servatae fint, earum quoad omnem Sacrificii vim & rationem coniensio, & haec ipsa consensioZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Venetiis 1770

Joanne Antonio Dalmaso

s. 346, pofałdowania kart, barwione obcięcia, miedzioryty w tekście [6] i poza tekstem, całostronicowe [3], wyklejka papier klajstrowy, nieaktualne pieczątki biblioteczne na k. przedtyt., tyt., potyt., pierwszej i ostatniej stronie bez szkody dla tekstu, nalepki bibliot. na przedniej wyklejce

skóra z epoki., otarcia brzegów grzbietu, grzbiet pięciopolowy, zwięzy, złocenia, szydzik, nadpęknięcia brzegów grzbietu z niew. ubytkami okładziny, odkształcone okł., 25 cm.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk