0,00 zł

[fotografia, 1935] Kondukt pogrzebowy Józefa Piłsudskiego na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie w dn. 17 maja 1935 r.ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Warszawa 1935

Fot. W. Pikiel

fotografia z epoki o wym. 12,2 x 17 cm., pieczątka fotografa na rewersie karty.

KOMENTARZ


Pieczęć firmowa zakładu fotograficznego; W. Pikiel Fotograf ilustrator Wojskowego Instytutu Naukowo-wydawniczego, Warszawa, Al. Szucha 14.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk