0,00 zł

KOWALENKO Władysław

Grody i osadnictwo grodowe Wielkopolski wczesnohistorycznej (od VII do XII wieku)

289,00 zł
DOSTĘPNY: 1 egz.


ZOBACZ KATALOGI, DO KTÓRYCH NALEŻY TA POZYCJA


WYDANIE


Poznań 1938

Nakładem Polskiego Towarzystwa Prehistorycznego

s. 345, map rozkładanych poza tekstem [5], tablic po tekście XVIII, rozkładana mapa o wym. 70 x 98 cm. po tekście,nieaktualne piecz.bibliot.

ppł. bibliot., niew. otarcia oprawy, 25 cm.

SERIA


Biblioteka Prehistoryczna Tom III

KOMENTARZ


Spis rozdziałów:
Znaczenie inwentaryzacji grodzisk i jej początek na ziemiach polskich
Źródła i metoda inwentaryzacji
Gród, grodzisko i zamczysko
Rozmieszczenie i położenie grodzisk w krajobrazie: a) położenie na wzniesieniach, b) w dolinach, c) na równinach
Typologia: a) grodziska pierścieniowate, b) stożkowe, c) cyplowe z wałem poprzecznym, d) podkowiaste
Stosunek grodzisk do gleb
Stosunek grodzisk do zalesienia
Rola gruntów w osadnictwie wczesnohistorycznym i średniowiecznym
Kompleksy grodowe
Spis grodów historycznych
Inwentarz alfabetyczny 544 grodzisk z uwzględnieniem położenia, typu i zabytków

Zestawienie literatury
Les bourgs de la Grande Pologne, comme centresde colonisation a l \'epoque du haut moyen-age (VI-XII siecles)
Rozkładana mapa Grodziska Wielkiego o wym. 70 x 98 cm.

Wszelkie prawa zastrzezone. Antykwariat Galeria Atticus - Juliusz Klosinsk